Search results

 1. Metódy hodnotenia priestorovej presnosti heterogénnych digitálnych výškových modelov
  Peschl Robert ; 010130 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 149-155
  digital elevation model precision digitálny model reliéfu hodnotenie presnosti
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Vyhľadanie budov na zdrojových dátach
  Trhan Ondrej ; V140 
  Juniorstav 2016 : . CD-ROM, [12] s.
  digitálny model reliéfu digitálny model terénu rekonštrukcia budov digitálna maska
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 3. Probabilistic visibility analysis in GIS using digital elevation model "DMR-3.5"
  Rášová Alexandra ; 010130 
  Juniorstav 2015 : . CD-ROM, [8] s.
  visibility viditeľnosť digital terrain model digitálny model reliéfu GIS
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 4. Comparison of Different Methods to Determine Geopotential Numbers in the Slovak National Levelling Network
  Majkráková Miroslava ; 010130  Papčo Juraj ; 010130 Zahorec Pavol Droščák Branislav
  Geodetické základy a geodynamika 2015 : . USB kľúč, s. 25
  Bouguer anomaly Bouguerova anomália digital terrain model digitálny model reliéfu výškový systém vertical system
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article

 5. Detekcia hrán budov na zdrojových dátach
  Trhan Ondrej ; V140 
  Advances in architectural, civil and environmental engineering : . CD-ROM, s. 241-250
  digitálna fotogrametria digitálny model terénu digitálny model reliéfu progresívny morfologický filter detekcia hrán
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Different Ways to Treat the Position of Computation Point in Residual Terrain Modeling
  Ďuríčková Zuzana ; 010130  Janák Juraj ; 010130 Zahorec Pavol Papčo Juraj ; 010130
  11th Slovak Geophysical Conference : . CD-ROM, s. 41
  global geopotential model globálny geopotenciálny model residual terrain model (RTM) reziduálny terénny model (RTM) digital terrain model digitálny model reliéfu
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article

 7. Probabilistic viewshed computation in GIS using digital elevation model "DMR-3"
  Rášová Alexandra ; V130 
  Advances in architectural, civil and environmental engineering : . CD ROM, s. 212-218
  viditeľnosť visibility pravdepodobná viditeľnosť probable viewshed digitálny model reliéfu digital terrain model
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Modelovanie neistoty digitálneho výškového modelu pre analýzy v GIS
  Rášová Alexandra ; V130 
  Technológie priestorového modelovania krajiny a objektov - prístupy a aplikácie : . CD ROM, [8] s.
  digital terrain model digitálny model reliéfu GIS GIS Monte Carlo method Monte Carlo metóda neistota uncertainty
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Využitie UAV na tvorbu DMR
  Bučo Michal ; V  Čižmár Jozef (Thesis advisor) ; V210
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 12
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography digitálny model reliéfu
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100588
  diplomová práca
  book

  book

 10. Vplyv kvality digitálnych výškových modelov na analýzy viditeľnosti v geografických informačných systémoch
  Rášová Alexandra ; V130 
  Kartografické listy . Roč. 22, č. 1 (2014), s. 53-59
  digital terrain model digitálny model reliéfu Monte Carlo method Monte Carlo metóda viditeľnosť visibility
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article