Search results

Records found: 38  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus34070^"
 1. Metódy hodnotenia priestorovej presnosti heterogénnych digitálnych výškových modelov
  Peschl Robert ; 010130 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 149-155
  digital elevation model precision digitálny model reliéfu hodnotenie presnosti
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Vyhľadanie budov na zdrojových dátach
  Trhan Ondrej ; V140 
  Juniorstav 2016 : . CD-ROM, [12] s.
  digitálny model reliéfu digitálny model terénu rekonštrukcia budov digitálna maska
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Probabilistic visibility analysis in GIS using digital elevation model "DMR-3.5"
  Rášová Alexandra ; 010130 
  Juniorstav 2015 : . CD-ROM, [8] s.
  visibility viditeľnosť digital terrain model digitálny model reliéfu GIS
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Detekcia hrán budov na zdrojových dátach
  Trhan Ondrej ; V140 
  Advances in architectural, civil and environmental engineering : . CD-ROM, s. 241-250
  digitálna fotogrametria digitálny model terénu digitálny model reliéfu progresívny morfologický filter detekcia hrán
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Different Ways to Treat the Position of Computation Point in Residual Terrain Modeling
  Ďuríčková Zuzana ; 010130  Janák Juraj ; 010130 Zahorec Pavol Papčo Juraj ; 010130
  11th Slovak Geophysical Conference : . CD-ROM, s. 41
  global geopotential model globálny geopotenciálny model residual terrain model (RTM) reziduálny terénny model (RTM) digital terrain model digitálny model reliéfu
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Comparison of Different Methods to Determine Geopotential Numbers in the Slovak National Levelling Network
  Majkráková Miroslava ; 010130  Papčo Juraj ; 010130 Zahorec Pavol Droščák Branislav
  Geodetické základy a geodynamika 2015 : . USB kľúč, s. 25
  Bouguer anomaly Bouguerova anomália digital terrain model digitálny model reliéfu výškový systém vertical system
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Geografické informačné systémy v priestorovom plánovaní / aut. Karol Šinka, Zlatica Muchová, Ľubomír Konc
  Šinka Karol  Muchová Zlatica Konc Ľubomír
  1. vyd.
  Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2015 . - 325 s.
  ISBN 978-80-552-1444-3
  GIS digitálny model reliéfu hydrologické modelovanie vodná erózia pôdy
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  Geografické informačné systémy v priestorovom plánovaní

  book

 8. Influence of the Density of Source Data on a Volume Estimation Using DEM
  Sokol Štefan ; V140  Lipták Miroslav ; V140 Bajtala Marek ; V140
  Inzynieria mineralna . Vol.15, no. 1 (33 (2014), s. 39-45
  density of points digital elevation model digitálny model reliéfu hustota bodov interpolačná metóda interpolation method
  http://potopk.republika.pl/an_archiwum.html
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=294211
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 9. Vplyv kvality digitálnych výškových modelov na analýzy viditeľnosti v geografických informačných systémoch
  Rášová Alexandra ; V130 
  Kartografické listy . Roč. 22, č. 1 (2014), s. 53-59
  digital terrain model digitálny model reliéfu Monte Carlo method Monte Carlo metóda viditeľnosť visibility
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 10. Probabilistic viewshed computation in GIS using digital elevation model "DMR-3"
  Rášová Alexandra ; V130 
  Advances in architectural, civil and environmental engineering : . CD ROM, s. 212-218
  viditeľnosť visibility pravdepodobná viditeľnosť probable viewshed digitálny model reliéfu digital terrain model
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.