Search results

 1. Využitie šifrovania na ochranu údajov prenášaných v sieti PLC
  Belan Branislav ; E  Orgoň Miloš (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 40 s
  Telekomunikácie Telecommunications šifrovanie prenos dát
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78335
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 2. Architektúra distribuovaných procesov na báze RPC v prostredí OS UNIX
  Čihovský Dalibor ; E  Fodrek Peter (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 64 s
  priemyselná informatika Industrial Informatics distribuované systémy distribuované simulačné systémy prenos dát UNIX
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=23440
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 3. Datové sítě
  Boháč Leoš  Bezpalec Pavel
  Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2011 . - 204 s
  ISBN 978-80-01-04694-4
  počítačové siete komunikačné siete prenos dát komunikačné protokoly TCP/IP ochrana dát internet
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  Datové sítě

  book

 4. Rádiový prenos údajov v bezlicenčnom pásme 433MHz
  Búran Peter ; E  Lojko Branislav (Thesis advisor) ; E230
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 61 s
  automobilová elektronika bezdrôtová komunikácia bezdrôtový prenos prenos dát
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=21572
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Teória informácie v telemetrii a prenose údajov
  Majzel Micgal ; E  Čičáková Oľga (Thesis advisor) ; E040
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 40 s
  teória informácie telemetria informácia kódovanie telemetry e-learning e-learning coding kybernetika prenos dát
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61878
  diplomová práca
  book

  book

 6. Meteorologická stanica
  Tóth Ladislav ; E  Balogh Richard (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 49 s
  priemyselná informatika meranie measuring zber údajov prenos dát
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=50656
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Pracovisko so zbernicou AS-Interface
  Brezák Adrian ; E  Bélai Igor (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 46 s
  priemyselná informatika zbernica prenos dát
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=50574
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Monitorovanie bezobslužných prevádzok v strojárenstve s využitím dedikovaného video servera na báze "Open Source" softvéru
  Keszeli Albert ; J  Vachálek Ján (Thesis advisor) ; J0020
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2010
  monitoring prenos dát
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62336
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 9. Využitie klasifikátora pre maskovanie chýb v obrazoch textúr : Dát. obhaj. 12.7.2010, č. ved. odb. 26-27-9
  Tóthová Želmíra ; E  Polec Jaroslav (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 86 s
  Telekomunikácie prenos dát maskovanie chýb textúrové obrazy
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 10. Návrh a realizácia bezdrôtovej siete s parametrami pre nasadenie služieb IP telefónie = Proposal and implementation /realization/ wireless networks with parameters for apply services of Voice over IP : Diplomová práca
  Švarda Miroslav  Miksa František (xxx) ; M6000 Halenár Igor (Consultant) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2009
  MTF ; . - 72 s 1 CD-ROM
  bezdrôtové siete prenos dát
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book