Search results

 1. Annota: towards enriching scientific publications with semantics and user annotations / Michal Holub, Robert Moro, Jakub Sevcech, Martin Liptak, Maria Bielikova
  Holub Michal ; I200  Móro Róbert ; I200 Ševcech Jakub ; I200 Lipták Martin ; I200 Bieliková Mária ; I200
  D-lib Magazine : . Vol. 20, no. 11/12 (2014), [6] s.
  digitálna knižnica model používateľa model domény vedecká publikácia anotácia vyhľadávanie navigácia sémantika Annota
  http://www.dlib.org/dlib/november14/holub/11holub.html
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  (1) - článok
  article

  article

 2. Odhaľovanie skrytých vzťahov v bibliografických záznamoch z oblasti vedy a výskumu
  Arpáš Jozef ; I200  Andrejčíková Nadežda (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 10.06.2014 ; Degree program : 211
  softvérové inžinierstvo Software Engineering digitálna knižnica
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100957
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 3. Študentské centrum a digitálna knižnica, Námestie slobody
  Tušan Andrej ; A  Rollová Lea (Thesis advisor) ; A8180
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2013
  študentské centrum digitálna knižnica
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63032 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=24C6E28F89ED84B9296432F8EBFA
  diplomová práca
  book

  book

 4. Využitie prepojených dát v digitálnej knižnici
  Holub Michal ; I200  Bieliková Mária ; I200
  WIKT 2012 : . s.19-22
  digitálna knižnica prepojené dáta vyhľadávanie navigácia model používateľa model domény
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Podobnosť v digitálnej knižnici
  Tuhý Filip ; I200  Návrat Pavol (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012 . - 42 s príl.
  informatika Informatics similarity digitálna knižnica podobnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65308
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 6. Digitálna knižnica
  Lekeň Tomáš ; I200  Andrejčíková Nadežda (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012 . - 34 s príl.
  informatika Informatics digitálna knižnica
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=56881
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 7. Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní : Diplomová práca
  Melka Matúš  Cyrus Pavel (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 68 s., CD-ROM
  information literacy e-book učebná pomôcka informačná gramotnosť digitálna knižnica digitalizácia vyučovací proces strojníctvo učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67960
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. From Keyword Search Towards Exploratory Information Seeking, And Beyond
  Návrat Pavol ; I200 
  INFORMATICS 2011 : . s.9-15
  sociálny web Sémantický web digitálna knižnica
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  (1) - článok
  article

  article

 9. Knižnice v informačnom veku
  Šimkovič Vladimír ; A8180 
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2010 . - 99 s.
  ISBN 978-80-227-3415-8
  budovy pre obchod a služby knižnice univerzálna knižnica typy a druhy knižníc digitálna knižnica
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR3100
  book

  book