Search results

Records found: 5  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus34505^"
 1. Designing for blended learning: The Oikodomos experience
  Joklová Viera ; A0034  Madrazo Leonardo Riddy Paul Botturi Luca
  INTED 2010 International Technology, Education and Development Conference : . s.CD
  urbanizmus virtuálny ateliér architektúra zmiešané vzdelávanie
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Implementation of learning programme: housing design studios : Finálna správa vzdelávacieho a výskumného projektu Oikodomos, WP PR EA2
  Joklová Viera ; A0034  Verbeke Johan Smet Jao Tucny Jan
  Oikodomos, 2010 . - 21
  virtuálny ateliér virtuálny campus medzinárodné workshopy online/ofline vzdelávacie aktivity v architektúre a urbanizme
  http://www.oikodomos.org/index.php?s=deliverables
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 3. Comparative study of virtual and physical studios in architectural education : Finálna správa vzdelávacieho a výskumného projektu Oikodomos, WP RES
  Joklová Viera ; A0034  Riddy Paul
  Oikodomos, 2009 . - 21
  virtuálny ateliér virtuálny campus architektúra urbanizmus videokonferencie
  http://www.oikodomos.org/index.php?s=deliverables
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 4. Inovatívne metódy vzdelávania v urbanizme : Metodika virtuálnych ateliérov a tvorby digitálneho prostredia pre podporu verejnej participácie v územnoplánovacích procesoch
  Joklová Viera ; A0034 
  Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne ; Bratislava : STU FA, 2009 . - CD 100 s
  ISBN 978-80-8075-471-6
  urbanizmus IKT virtuálny ateliér verejná participácia
  monografia
  AEF - Scientific titles in home not noticed scientific year-books (not conference)
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 5. Experience from Pilot Studio Grenoble - Bratislava : Finálna správa vzdelávacieho a výskumného projektu Oikodomos, WP PR EA2
  Joklová Viera ; A0034  Tucny Jan
  Oikodomos, 2009 . - 9
  virtuálny ateliér virtuálny campus urbanizmus architektúra videokonferencie
  http://www.oikodomos.org/index.php?s=deliverables
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.