Search results

 1. Industry 4.0 Future Prospects and Its Impact on Competencies / aut. Natália Horňáková, Dagmar Cagáňová, Jana Štofková, Richard Jurenka
  Horňáková Natália ; 064000  Cagáňová Dagmar ; 064000 Štofková Jana Jurenka Richard
  Advanced Manufacturing Processes : . S. 73-84
  Industry 4.0 competencies logistics projects education future
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 2. Galéria
  Valenčin Lukáš ; A  Pauliny Pavol (Thesis advisor) ; A3130
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2014
  FAR ; Date of acceptation : 12.06.2014 ; Degree program : 149
  architektúra a urbanizmus Architecture and Urban Design future vzdelávanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83228
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Fit 2 Future: Eko-mobilita pre udržateľné mesto
  Sabo Stanislav ; A  Olah Peter (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2014
  FAR ; Date of acceptation : 13.06.2014 ; Degree program : 150
  Product Design variability transformation future variabilita transformácia budúcnosť automobil
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83459
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Mestské centrum v vNitre (vybavenosť nového milénia)
  Lošonský Michal ; A  Ilkovič Ján (Thesis advisor) ; A4140
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2012
  architektúra architecture future experiment experiment hybrid experiment experiment
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84398
  diplomová práca
  book

  book

 5. Súčasný stav a perspektíva navrhovania murovaných konštrukcií v Slovenskej republike
  Čabrák Milan ; V110 
  Statika stavieb 2011 : . s.53-60
  contemporary design future masonry structures murovaná konštrukcia navrhovanie perspektívy súčasný stav
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. História, súčasnosť a budúcnosť ochrany vôd v SR.
  Sokáč Marek ; V280  Rajczyková Elena Makovinská Jarmila
  AQUA 2011 : . s.35-46
  budúcnosť future história history ochrana vôd water protection
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 7. Rodina dnes a jej vývoj do budúcnosti : Diplomová práca
  Karnajová Jana  Szőköl Štefan (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 72 s., CD-ROM
  future functions budúcnosť vzťahy manželstvo funkcie vývoj rodina učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67624
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Problematika dvojitej podstaty ISKN
  Baránek Ondrej ; V  Hudecová Ľubica (Thesis advisor) ; V210
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography problems future budúcnosť kataster
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68778
  diplomová práca
  book

  book

 9. Voda - komodita blízkej budúcnosti?
  Bezák Juraj ; V160  Árendáš Peter
  Finančný manažment a controlling . Roč. 4, č.10 (2011), s.598-603
  budúcnosť future Slovakia Slovensko svet voda water world
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article