Search results

 1. Rozhodovanie a rozhodovacie procesy v manažmente
  Zöldová Zuzana ; J  Baďo Radomír (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management rozhodovacie procesy rozhodovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74305
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 2. Webový povodňový portál pre potreby samosprávy
  Danek Ladislav ; V210  Fencík Róbert ; V210
  GIS.Ostrava 2012[elektronický zdroj] : . s.nestr.
  decision making processes rozhodovacie procesy web maps web portal webové mapy webový portál
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  article

  article

 3. Webový povodňový portál pre potreby samosprávy (poster)
  Danek Ladislav ; V210  Fencík Róbert ; V210
  GIS.Ostrava 2012[elektronický zdroj] : . s.nestr.
  decision making processes používateľské hodnotenie rozhodovacie procesy user evaluation web maps web portal webové mapy webový portál
  článok zo zborníka
  AFK - Posters issued in foreign editorship
  article

  article

 4. Viackriteriálne rozhodovanie
  Ocelíková Eva 
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2011 . - 119 s
  ISBN 978-80-553-0653-7
  rozhodovacie procesy
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1110
  book

  book

 5. Faktory ovplyvňujúce rozhodovací proces v podniku. : zborník vedeckých prác
  Zatrochová Monika ; 902024  Herzka Pavel ; R2020
  Manažment podnikania a vecí verejných : . s.17-22
  decision making risk analysis rozhodovacie procesy
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 6. Využitie LCA v rozhodovacom procese integrovaného odpadového hospodárstva
  Škultétyová Ivona ; V280 
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011 . - 181 s
  ISBN 978-80-227-3467-7
  solid waste integration decisionmaking integrácia odpadové hospodárstvo rozhodovacie procesy
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF4100
  book

  book

 7. Podpora rozhodovacích procesov
  Chajdiak Jozef ; R2020  Grell Michal
  Bratislava : Statis, 2006
  ISBN 80-85659-42-5
  rozhodovanie rozhodovacie procesy
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book