Search results

 1. AQUA 2016 : zborník prác [elektronický zdroj] / ed. Michal Holubec, Kristína Galbová, Veronika Gregušová, Mária Dubcová
  Holubec, Michal, ; 010280 (Editor) Galbová, Kristína, ; 010280 (Editor) Gregušová, Veronika, ; 010280 (Editor) Dubcová, Mária, ; 010280 (Editor)
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, 2016 . - CD-ROM, 225 s.
  ISBN 978-80-227-4612-0
  voda voda a mesto voda a životné prostredie podzemná voda povodne
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (29) - článok
  book

  book

 2. New water culture under fuzziness / aut. Martina Lazarová
  LazarováMartina ; R2020 
  Terra Spectra STU. Planning Studies : . Vol. 7, no. 1 (2015), s.18-22
  voda a životné prostredie
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 3. Dostatok vody a potravín
  Mahríková Ivana ; V280 
  Vodohospodársky spravodajca . Roč. 55, č. 3-4 (2012), s.3-4
  bezpečnosť food potraviny Securing voda a životné prostredie water
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 4. AQUA 2012
  Mahríková Ivana ; V280 
  Vodohospodársky spravodajca . Roč. 55, č. 9-10 (2012), s.9-10
  kvalita a spoľahlivosť New Technologies nové technológie quality assessment voda a životné prostredie water and environment
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 5. Dunajská stratégia a dunajský vedomostný klaster
  Šoltész Andrej ; V170  Možiešik Ľudovít ; V170
  Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia. - VIII. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou.Fyzika vody v pôde - 18. slovensko-česko-poľský vedecký seminár : . s.480-483
  Danube strategy Dunajská stratégia hodnotenie rizika risk assessment voda a životné prostredie vodná energia vodná preprava water and environment water energy water transport
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article