Search results

 1. Geometrická, kinematická a dynamická analýza obrábania. The geometric, kinematic and dynamic machining analysis
  Lipa Zdenko ; M3000  Janáč Alexander ; M3000 Bónišová Monika ; M160
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 22 (2007), s.93-104
  obrábanie nástroje rezné
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 2. Materiály pre nástroje : Diplomová práca
  Hencz Loránt  Békés Ján (xxx) ; M160
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2005
  MTF ; . - 78 s
  technológie strojárskej výroby nástroje rezné
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 3. Hyperdiagramy opotrebenia rezného nástroja. 2. časť. Hyperdiagrams of cutting tool wear. Part 2
  Lipa Zdenko ; M3000  Janáč Alexander ; M3000 Tomaníček Stanislav ; M200 Tomaníčková Dagmar ; M3000
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 16 (2004), s.81-84
  nástroje rezné
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 4. Liate rýchlorezné ocele a perspektíva ich použitia pri výrobe odlievaných rezných nástrojov. Cast high-speed steels and prospect of their applications at metalcutting tools casting
  Chaus Alexander ; M3000  Legerska M. Ponkratin J.I.
  Spolupráca 2004 Wspólpraca . s.44-49
  Ocele rýchlorezné nástroje rezné
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  (2) - článok
  article

  article

 5. Upínanie rezných nástrojov vzhľadom na technologickú metódu a parametre obrábania : Bakalárska práca
  Godál Marek  Pastierovič Miloš (xxx) ; M170
  Trnava : STU v Bratislave MtF KTZS, 2003
  MTF ; . - 42 s
  technologické zariadenia a systémy nástroje rezné
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Monitorovanie opotrebovania rezných nástrojov
  Poppeová Viera 
  1. vyd.
  Žilina : Žilinská univerzita, 2001 . - 126 s
  ISBN 80-7100-700-5
  nástroje rezné
  monografia
  (2) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF6110
  book

  book

 7. Metal Cutting
  Trent E.M  Wright Paul K.
  4. vyd.
  Butterworth - Heinemann, 2000 . - 446 s
  ISBN 0-7506-7069-X
  rezanie kovov nástroje rezné obrábanie
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 8. Metódy zlepšenia morfológie povrchov súčiastok
  Vasilko Karol  Vasilková Darina
  1.
  Košice-Prešov : TU, 2000 . - 120 s
  ISBN 80-7099-495-2
  obrábanie nástroje rezné
  monografia
  (1) - monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF5100
  book

  book

 9. Kritériá výberu rezného nástroja pri (obrábaní) vŕtaní austenitickej Cr-Ni ocele
  Charbula Jozef ; M3000 
  Náradie 99 : . s.109-111
  nástroje rezné vŕtanie ocele austenitické
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. 10.OSIN 99

  OSIN 99 : Obróbka skrawaniem i narzedzia. 6. miedzynarodowe sympozjum. Kraków,16-18 grudnia 1999
  Kraków : Politechnika Krakowska, 1999 . - 310 s
  ISBN 83-7242-064-5
  nástroje rezné obrábanie
  zborník (príspevkov)
  (1) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book