Search results

 1. Výpočtová technika vo vyučovaní chemických predmetov a jej nové formy uplatnenia : Dizertačná práca / [aut.]Ing.Adriana Mesárošová
  Mesárošová Adriana ; M 
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 1997 . - 131 s : príl
  Technika výpočtová chémia práce dizertačné
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 2. Výskum zvariteľnosti dvojfázovej feriticko-austenitickej ocele 02Cr22Ni5Mo3N pri opravách : Dizertačná práca / [aut.]Ing.Tomáš Žáček
  Žáček Tomáš 
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 1997
  MTF ; . - 119 s
  Ocele feriticko-austenitické zvariteľnosť práce dizertačné
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 3. Sekundárne plasty a životné prostredie : Dizertačná práca / [aut.]Ing.Marta Rusnáková
  Rusnáková Marta 
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 1997
  MTF ; . - 87 s
  Plasty sekundárne práce dizertačné prostredie životné
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 4. Intenzifikácia vyučovacieho procesu na stredných školách prostredníctvom videotechniky : Dizertačná práca / [aut.]Ing.Roman Hrmo
  Hrmo Roman ; M220 
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 1997 . - 233 s
  videotechnika vyučovanie práce dizertačné
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 5. Možnosti zlepšenia vlastností niklovej žiarupevnej zliatiny CMSX-3 : Dizertačná práca / [aut.]Ing.Maroš Martinkovič
  Martinkovič Maroš ; M130 
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 1997 . - 120 s : autoreferát
  Zlatiny žiarupevné CMSX-3 práce dizertačné
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 6. Implantácia metód rozmerovej a energetickej analýzy do analytickej teórie rezania : Dizertačná práca / [aut.]Ing.Mária Mastihubová
  Mastihubová Mária 
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 1997
  MTF ; . - 152 s
  rezanie teória analytická práce dizertačné
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 7. Príspevok k metodike hodnotenia kvality výrobkov v predvýrobnej etape : Dizertačná práca / [aut.]Ing.Róbert Dobrotka
  Dobrotka Róbert ; M  Sablik Jozef (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 1996 . - 139 s
  kvalita výrobkov práce dizertačné výrobky kvalita
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 8. Příprava a studium vlastností rychle ztuhlých prášků a kompaktů systému Fe-C-Cr-V : Dizertační práce / [aut.]Ing.Peter Jurči
  Jurči Peter 
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 1996
  MTF ; . - 146 s
  metalurgia prášková práce dizertačné
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 9. Matematické modelovanie prechodu tepla v závislosti od materiálu a tvaru výmenníka : Dizertačná práca / [aut.]RNDr.Jaroslava Trubenová
  Trubenová Jaroslava ; M110 
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 1996 . - 52 s
  Modelovanie matematické teplo práce dizertačné
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 10. Intenzifikácia vyučovacieho procesu v elektrotechnických predmetoch pomocou výpočtovej techniky : Dizertačná práca / [aut.]Ing.Alexander Hambalík
  Hambalík Alexander ; M220 
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 1996 . - 144 s
  elektrotechnika didaktika práce dizertačné Technika výpočtová
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book