Search results

 1. Racionalizácia fyzického zaťaženia a energetického výdaja zamestnancov vybraného pracoviska s využitím softvérovej podpory 3DSSPP
  Beňo Rastislav ; M4000  Veselková Andrea
  Průmyslové inženýrství 2014 : . s. 14-22
  racionalizácia fyzické zaťaženie automobilový priemysel
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  (1) - článok
  article

  article

 2. Návrh racionalizácie vybraného pracoviska údržby
  Tánczos Marián ; M  Sablik Jozef (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 25.06.2014 ; Degree program : 175 . - 58s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management maintenance podnik údržba racionalizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94556
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh riešenia ergonomickej racionalizácie vo vybraných prevádzkach podniku JASPLASTIK-SK spol. s r.o. v Galante
  Žigová Martina ; M  Hatiar Karol (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 04.06.2014 ; Degree program : 189 . - 97s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management ergonomics risk riziko práca ergonómia racionalizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99208
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh ergonomickej racionalizácie procesov ručnej manipulácie a usporiadania vybraných pracovísk v podniku STREIT TRNAVA s.r.o.
  Kollariková Monika ; M  Beňo Rastislav (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 02.06.2014 ; Degree program : 189 . - 92s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management material handling ergonomics bremeno racionalizácia ergonómia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103424
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Racionalizácia výrobných procesov vo firme
  Hučka Jozef ; M  Baránek Ivan (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 05.06.2014 ; Degree program : 187 . - 63s CD
  počítačová podpora návrhu a výroby Computer-Aided Design and Production production produkcia náradie výrobné technológie racionalizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99491
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh racionalizácie vybraného montážneho pracoviska v podniku RF, s. r. o. Malacky
  Žovinec Marek  Václav Štefan (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013
  MTF ;
  počítačová podpora návrhu a výroby Computer-Aided Design and Production assembly montáž racionalizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90857
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Racionalizácia výroby vo firme Semikron, s.r.o. Vrbové
  Puvák Šimon ; M  Baránek Ivan (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013
  výrobné technológie Production Technologies layout racionalizácia obrábanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78879
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh opatrení ergonomickej racionalizácie vo vybraných prevádzkach podniku OLD HEROLD, s.r.o.
  Hladký Peter ; M  Beňo Rastislav (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management ergonomics ergonómia racionalizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103248
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh opatrení ergonomickej racionalizácie vo vybranej prevádzke podniku CHEMOLAK a.s.
  Frkalová Mária ; M  Beňo Rastislav (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management workplace risk identification identifikácia riziko pracovné miesto racionalizácia ergonómia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102614
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh základných opatrení ergonomickej racionalizácie vo vybraných prevádzkach podniku VACUUMSCHMELZE, s.r.o.
  Hrehušová Natália ; M  Hatiar Karol (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management ergonomics working conditions pracovné podmienky racionalizácia ergonómia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78963
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book