Search results

 1. PCA and fiber optics Vis-NIR and NIR reflectance spectra for examination of inkjet prints in forensic analysis
  Gál Lukáš ; C9160  Oravec Michal ; C9160 Čeppan Michal ; C9160
  Proceedings / 7th Symposium of Information and Graphic Arts Technology, 5.-6. June 2014, Ljubljana, Slovenia . s. 147-153
  dokumenty záznamové prostriedky vis-NIR spektroskopia PCA
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 2. Methods of molecular spectroscopy and chemometry in examination and research of graphical documents
  Čeppan Michal ; C9160  Belovičová Michaela ; C9160 Gál Lukáš ; C9160 Reháková Milena ; C9160 Dvonka Vladimír ; C9160 Gemeiner Pavol ; C9160
  Proceedings / 7th Symposium of Information and Graphic Arts Technology, 5.-6. June 2014, Ljubljana, Slovenia . s. 128-134
  dokumenty papier spektroskopia chemoterapia
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 3. Application of FTIR spectroscopy for identification of constituents of documents
  Reháková Milena ; C9160  Belányiová Eva ; C9160 Vizárová Katarína ; C9380 Provazníková Jana ; C9380 Čeppan Michal ; C9160 Dvonka Vladimír ; C9160
  Proceedings / 7th Symposium of Information and Graphic Arts Technology, 5.-6. June 2014, Ljubljana, Slovenia . s. 121-127
  dokumenty papier záznamové prostriedky FTIR spektroskopia
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 4. Annota: budovanie prepojenej dátovej sady dokumentov a poznámok
  Holub Michal ; I200  Ševcech Jakub ; I200 Móro Róbert ; I200 Bieliková Mária ; I200
  WIKT 2013 : . s.13-18
  dátová sada poznámky dokumenty prepojené dáta
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  (1) - článok
  article

  article

 5. Vizualizácia podobnosti skupín textov
  Bohunická Ivana ; I200  Chudá Daniela (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012 . - 75 s príl.
  informatika Informatics plagiarism similarity dokumenty plagiátorstvo podobnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65141
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 6. Územní agenda Evropské unie 2020 : K inteligentní a udržitelné Evropě rozmanitých regionů podporující začlenění
  1. vydanie
  Brno : Ústav územního rozvoje, 2011 . - 16 s.
  ISBN 978-80-87318-19-5
  urbanizmus a územné plánovanie dokumenty udržateľný urbanizmus Európa
  oficiálne dokumenty
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR0100
  book

  book

 7. Spracovanie dokumentov v knižniciach a informačných inštitúciách : Teoretické základy, metódy, postupy a perspektívy / [aut.]Zora Jurčacková
  Jurčacková Zora 
  Bratislava : SlTK-Centrum VTI SR, 1994 . - 145 s
  ISBN 80-85165-49-X
  dokumenty spracovanie knižničné
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  SVF0300
  book

  book

 8. Nové prístupy k budovaniu katalógov knižnice / [aut.]Zora Jurčacková
  Jurčacková Zora 
  Bratislava : SlTK-Centrum VTI SR, 1993 . - 86 s
  ISBN 80-85165-42-2
  dokumenty spracovanie knižničné
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0500
  book

  book

 9. Základné metódy identifikácie dokumentov : Tvorba záznamu dokumentu, budovanie katalógov / [aut.]Zora Jurčacková
  Jurčacková Zora 
  1.vyd.
  Martin : Matica slovenská, 1987 . - 110 s
  dokumenty tvorba záznamu katalógy budovanie
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF2000
  book

  book

 10. Hry na prodej : Hry 23.olympiády Los Angeles 1984 / [aut.]Igor Bezrukavnikov, Vsevolod Kukuškin; Z rus. V. Brouček
  Bezrukavnikov Igor  Kukuškin Vsevolod Brouček V (Translator)
  1.vyd.
  Praha : Olympia, 1986 . - 125 s
  olympiáda Los Angeles 1984 dokumenty
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book