Search results

 1. Detekcia a klasifikácia objektov v príkladoch
  Haladová Zuzana  a kol.
  1. vyd.
  Praha : Wikina, 2014 . - 1 CD [72 s
  ISBN 978-80-87925-07-2
  počítačové videnie príklady a úlohy
  zbierka úloh
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI2100
  FIIT0600
  book

  book

 2. Stavebná mechanika : Návody na cvičenia
  Psotný Martin ; V250  Véghová Ivana ; V250
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2011 . - 133 s
  ISBN 978-80-227-3560-5
  structural mechanics examples stavebná mechanika príklady a úlohy
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF18140
  book

  book

 3. Elektronická zbierka príkladov pre predmety Fyzika I a Fyzika II
  Bukovina Filip ; E  Bokes Peter (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 37 s
  e-learning MySQL Aplikovaná informatika PHP PHP e-learning MySQL príklady a úlohy fyzika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=49941
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 4. Fyzika I : Zbierka príkladov a úloh
  Laurinc Viliam ; C5280 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2000 . - 156 s. Grafy
  ISBN 80-227-1376-7
  fyzika príklady a úlohy
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FCHPT2380010
  SJF0200
  book

  book

 5. Základy elektrotechniky v příkladech a úlohách / [aut.]Antonín Blahovec
  Blahovec Antonín 
  1.vyd.
  Praha : SNTL, 1989 . - 248 s
  elektrotechnika príklady a úlohy
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF3000
  book

  book

 6. Zbierka riešených príkladov a úloh z lineárnej algebry a analytickej geometrie / [aut.]Peter Kaprálik, Jozef Tvarožek
  Kaprálik Peter ; E170  Tvarožek Jozef
  1.vyd.
  Bratislava : Alfa, 1987 . - 427 s
  algebra lineárna príklady a úlohy zbierky Geometria analytická
  zbierka úloh
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF5000
  book

  book

 7. Príklady a úlohy z elektroenergetiky
  Homolka František  Foit Jaroslav
  Bratislava : Alfa, 1978 . - 336 s
  Elektroenergetika príklady a úlohy
  monografia
  book

  book

 8. Príklady a úlohy z elektrotechniky / [aut.]Hubert Meluzin
  Meluzin Hubert 
  2.vyd.
  Bratislava : Alfa, 1977 . - 420 s
  elektrotechnika príklady a úlohy
  monografia
  book

  book

 9. Príklady a úlohy z chemického inžinierstva
  1. vyd.
  Bratislava : Alfa, 1970 . - 410 s
  chemické inžinierstvo - matematické výpočty príklady a úlohy
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book