Search results

 1. Podnikové hospodárstvo : praktické príklady a kontrolné testy / aut. Helena Majdúchová
  Majdúchová Helena 
  2. prepr. a rozšír. vyd.
  Bratislava Wolters Kluwer 2020 . - 302 s.
  ISBN 978-80-571-0164-2
  podnikové hospodárstvo
  brožúra
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 2. Podnikové hospodárstvo I [elektronický zdroj] / Viera Bestvinová, Jaromíra Vaňová
  Bestvinová Viera ; M4000  Vaňová Jaromíra ; M4000
  1. vyd.
  Trnava AlumniPress 2014 . - 205 s. (online)
  ISBN 978-80-8096-206-7
  podnikové hospodárstvo hospodárstvo podnikové
  https://is.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 3. Podnikové hospodárstvo I. [elektronický zdroj] : Návody na cvičenia
  Bestvinová Viera ; M4000  Černá Ľubica ; M4000 Jánošíková Slávka ; M4000 Babčanová Dagmar ; M4000 Rybanský Rudolf (rec.) ; M4000 Šimunková Ivana (rec.)
  1. vyd.
  Trnava : AlumniPress, 2013 . - 178 s., CD-ROM
  ISBN 978-80-8096-183-1
  podnikové hospodárstvo
  https://is.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 4. Podnikové hospodárstvo II. Plant Management II
  Černá Ľubica ; M4000  Halada Peter ; M190
  1. vyd
  Trnava : AlumniPress, 2008 . - 188 s
  ISBN 978-80-8096-047-6
  procesy podnikové hospodárstvo štrukturálne fondy
  https://is.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  (5) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 5. Podnikové hospodárstvo II. Plant Management II : Návody na cvičenia. Manual for exercises
  Černá Ľubica ; M4000  Jakábová Martina ; M4000 Prajová Vanesa ; M4000 Szabó Peter ; M8700 Fojtíková Alexandra ; M190 Knapová Dušana ; M190
  1. vyd
  Trnava : AlumniPress, 2008 . - 186 s
  ISBN 978-80-8096-059-9
  podnikové hospodárstvo cenová politika náklady
  https://is.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  (4) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 6. Podnikové hospodárstvo pre manažérov
  Majdúchová Helena  Neumannová Anna
  1. vyd.
  Bratislava : Iura Edition, 2008 . - 244 s
  ISBN 978-80-8078-200-9
  podnikové hospodárstvo
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  Podnikové hospodárstvo pre manažérov

  book

 7. Finanční řízení = Financial Control : Podpora klíčových rozhodnutí
  Irwin David 
  Praha : Profess Consulting, 2005 . - 232 s
  ISBN 80-7259-019-7
  podnikové hospodárstvo financie podniku
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 8. Účetní data v rukou manažera : Finanční analýza v řízení firmy
  Sedláček Jaroslav 
  Brno : Computer Press, 1999 . - 195 s
  ISBN 80-7226-140-1
  podnikové hospodárstvo účtovníctvo riadenie podniku
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  R0001
  book

  book

 9. Návrh príručky kvality : Záverečná práca
  Izakovičová Silvia  Kučerová Marta (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 1998
  MTF ; . - 59 s výťah
  kvalita-príručka podnikové hospodárstvo
  záverečná bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Príprava a ďalšie vzdelávanie pracovníkov vedúce k zvyšovaniu kvalifikácie : Záverečná práca
  Poláčková Mária  Čambál Miloš (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 1998
  MTF ; . - 35 s výťah
  manažment personálny personalistika podnikové hospodárstvo
  záverečná bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book