Search results

 1. book

  book

 2. Návrh otočnej nadstavby s pracovným zariadením malého teleskopického rýpadla určeného pre čistenie odvodňovacích priekop
  Belej Peter ; J0030  Gulan Ladislav (Thesis advisor) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  stroje a zariadenia pre stavebníctvo, úpravníctvo a poľnohospodárstvo Machines and Equipment for Civil Engineering, Processing and Agriculture pracovné zariadenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85100
  diplomová práca
  book

  book

 3. Konštrukčný návrh pásového podvozku so stabilizačnými podperami pre UDS 211.4 určeného na demolačné práce
  Krajčovič Adam ; J0030  Gulan Ladislav (Thesis advisor) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  stroje a zariadenia pre stavebníctvo, úpravníctvo a poľnohospodárstvo Machines and Equipment for Civil Engineering, Processing and Agriculture stabilita rýpadla
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85195
  diplomová práca
  book

  book

 4. Konštrukčný návrh pásového podvozku s meniteľným rozchodom pre univerzálny dokončovací stroj UDS 211
  Míšaný Juraj ; J0030  Mazurkievič Izidor (Thesis advisor) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  stroje a zariadenia pre stavebníctvo, úpravníctvo a poľnohospodárstvo Machines and Equipment for Civil Engineering, Processing and Agriculture pásový podvozok
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85230
  diplomová práca
  book

  book

 5. Návrh pohonu pojazdu pre šesťkolesový nosič \\poľnohospodárskeho náradia
  Fázik Roman ; J  Vereš Miroslav (Thesis advisor) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  stroje a zariadenia pre stavebníctvo, úpravníctvo a poľnohospodárstvo Machines and Equipment for Civil Engineering, Processing and Agriculture hybridný pohon
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=86252
  diplomová práca
  book

  book

 6. Návrh podvozkového modulu 6x6 s odpruženými pneumatikovými kolesami pre bezposádkové pozemné vozidlo hmotnostnej kategórie 6 t s hybridným diesel - elektrickým pohonom
  Fraňo Filip ; J  Mazurkievič Izidor (Thesis advisor) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  stroje a zariadenia pre stavebníctvo, úpravníctvo a poľnohospodárstvo Machines and Equipment for Civil Engineering, Processing and Agriculture šesťkolesový podvozok hybridný pohon
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85096
  diplomová práca
  book

  book

 7. Konštrukčný návrh vibračného valca ako prídavného zariadenia šmykom riadeného nakladača LOCUST 903
  Szücs Szabolcs ; J  Gulan Ladislav (Thesis advisor) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  stroje a zariadenia pre stavebníctvo, úpravníctvo a poľnohospodárstvo Machines and Equipment for Civil Engineering, Processing and Agriculture vibration compaction zhutňovanie prídavné zariadenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85439
  diplomová práca
  book

  book

 8. Koncepčný návrh plávajúceho pásového podvozku pre univerzálny dokončovací stroj UDS 214 na čistenie dna rybníkov
  Szijjártová Zuzana ; J0030  Mazurkievič Izidor (Thesis advisor) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  stroje a zariadenia pre stavebníctvo, úpravníctvo a poľnohospodárstvo Machines and Equipment for Civil Engineering, Processing and Agriculture pontón
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85416
  diplomová práca
  book

  book

 9. Návrh mobilného záchranného systému využívajúceho robotické manipulátory adaptované na nosiči Božena
  Albert Viktor ; J0030  Gulan Ladislav (Thesis advisor) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  stroje a zariadenia pre stavebníctvo, úpravníctvo a poľnohospodárstvo Machines and Equipment for Civil Engineering, Processing and Agriculture robotic manipulator boom výložník robotický manipulátor
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85229
  diplomová práca
  book

  book

 10. Konštrukčný návrh prídavného pracovného zariadenia na zbrusovanie pňov stromov pre šmykom riadený nakladač LOCUST 903
  Zríny Pavol ; J  Gulan Ladislav (Thesis advisor) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  stroje a zariadenia pre stavebníctvo, úpravníctvo a poľnohospodárstvo Machines and Equipment for Civil Engineering, Processing and Agriculture additional device construction design prídavné zariadenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85308
  diplomová práca
  book

  book