Search results

Records found: 28  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus39561^"
 1. Vplyv sezónnosti na priebeh korózie
  Galík Matúš ; V280  Ilavský Ján (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 22.08.2014 ; 677
  vodohospodárske inžinierstvo Water Resources Engineering water treatment corrosion korózia úprava vody kvalita vody
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78547
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 2. Analýza parametrov metódy SCS - CN v podmienkach Slovenska
  Karabová Beata ; V160  Kohnová Silvia (Thesis advisor) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 25.08.2014 ; 677
  vodohospodárske inžinierstvo Water Resources Engineering direct runoff initial abstraction coefficient priamy odtok predchádzajúce vlahové podmienky koeficient počiatočnej straty
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78566
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 3. Optimalizácia hladinového režimu v odvodňovacej sústave VSN-3
  Pálinkášová Zuzana ; V170  Šoltész Andrej (Thesis advisor) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  vodohospodárske inžinierstvo Water Resources Engineering Východoslovenská nížina
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76194
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 4. Vplyv geotechnických faktorov na bezpečnosť nízkych sypaných hrádzí z pohľadu technicko-bezpečnostného dohľadu
  Kasana Andrej ; V  Bednárová Emília (Thesis advisor) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 25.08.2014 ; 677
  vodohospodárske inžinierstvo Water Resources Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75747
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 5. Analýza zmien prvkov hydrologickej bilancie využitím zrážkovo - odtokového modelovania
  Zsideková Beáta ; V160  Kohnová Silvia (Thesis advisor) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 26.08.2014 ; 677
  vodohospodárske inžinierstvo Water Resources Engineering klimatická zmena trendová analýza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76193
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 6. Optimalizácia navrhovania čerpacích staníc
  Chabaľ Lukáš ; V280  Stanko Štefan (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 26.08.2014 ; 677
  vodohospodárske inžinierstvo Water Resources Engineering waste water splašková odpadová voda kanalizačná čerpacia stanica
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75754
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 7. Bezpečnosť zásobovania pitnou vodou - riziková analýza
  Nemeš Pavol ; V280  Božíková Jarmila (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 26.08.2014 ; 677
  vodohospodárske inžinierstvo Water Resources Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79799
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 8. Zrážkovo-odtokové modelovanie pre frekvenčnú analýzu prietokov
  Valent Peter ; V160  Szolgay Ján (Thesis advisor) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 25.08.2014 ; 677
  vodohospodárske inžinierstvo Water Resources Engineering zrážkovo-odtokové modelovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78588
  dizertačná práca
  (1) - monografia
  (3) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 9. Využitie CFD nástrojov pre analýzu objektov ČOV
  Holubec Michal ; V280  Stanko Štefan (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  vodohospodárske inžinierstvo Water Resources Engineering WWTP CFD CFD ČOV usadzovacia nádrž CFD CFD
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76197
  dizertačná práca
  book

  book

 10. Citlivosť teplotného režimu vybraných slovenských tokov na hydrologické extrémy a variabilitu klímy
  Kučárová Katarína ; V  Pekárová Pavla (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  vodohospodárske inžinierstvo Water Resources Engineering teplota vzduchu modelovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76167
  dizertačná práca
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.