Search results

 1. Posúdenie hydraulickej kapacity kanalizačného zberača
  Csicsaiová Réka ; 010280  Stanko Štefan ; 010280
  Chémia a technológie pre život : . USB kľúč, s. 457-458
  hydraulická kapacita kanalizačný zberač dažďová voda
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Posúdenie hydraulickej kapacity časti stokovej siete verejnej kanalizácie mesta Svidník
  Pulen Peter ; V  Galbová Kristína (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 27
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering sewer system assessment hydraulic capacity posúdenie hydraulická kapacita stoková sieť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100552
  diplomová práca
  book

  book

 3. Posúdenie hydraulickej kapacity časti stokovej siete verejnej kanalizácie mesta Bardejov
  Goliaš Martin ; V  Stanko Štefan (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 27
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering hydraulic capacity sewer system Bardejov hydraulická kapacita kanalizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100594
  diplomová práca
  book

  book

 4. Príspevok k metodike posudzovania hydraulickej kapacity stokových sietí s veľkým počtom čerpacích staníc
  Sokáč Marek ; V280 
  Odpadové vody 2014 : . S. 73-77
  čerpacia stanica hydraulic capacity hydraulická kapacita návrh stokovej siete pumping station sewer system design
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Posudzovanie hydraulickej kapacity stôk a objektov jednotnej stokovej sústavy
  Rusnák Dušan ; V280 
  Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd : . s.112-119
  hydraulic capacity hydraulická kapacita plán obnovy priepad recovery plan spillway
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Posudzovanie hydraulickej kapacity stôk jednotnej sústavy a objektov odľahčovacích komôr podľa odporúčaní technických noriem
  Rusnák Dušan ; V280 
  Městské vody - Urban water 2013 : . s.251-256
  hydraulic capacity hydraulická kapacita odľahčovacie komory oveflow chamber sewer system stoková sieť
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  article

  article

 7. Výpočet objemov kanalizačných nádrží
  Rusnák Dušan ; V280 
  IX. International Scientific Conference of Faculty of Civil Engineering [elektronický zdroj] : . s.nestr.
  hydraulic capacity hydraulická kapacita kanalizačná nádrž objem nádrží sewage tank volume of tank
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Posúdenie stokovej siete s využitím matematicko-počítačového modelovania: Prípadová štúdia v meste Pezinok
  Štefanec Branislav ; V280  Sokáč Marek ; V280
  Juniorstav 2011 : . s.nestr.
  combined sewer hydraulic capacity hydraulická kapacita odľahčovacie komory sewer network stoková sieť
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article