Search results

 1. Cost-effectiveness analysis in context of circular economy
  Trošanová Mária ; 010280  Škultétyová Ivona ; 010280 Lukáčová Kristína ; 010280
  Zborník prednášok z Konferencie mladých výskumníkov - KOMVY 2018 : . CD-ROM, s. 117-122
  circular economy municipal waste packaging waste
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Nakladanie s odpadmi v podnikateľskom subjekte
  Géring Peter ; V  Stanko Štefan (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 25.06.2014 ; Degree program : 985
  waste management separation packaging waste odpadové hospodárstvo zneškodňovanie odpadu separácia odpady z obalov odpad elektronický odpad
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99905
  bakalárska práca
  book

  book

 3. book

  book

 4. Separovaný zber odpadov z obalov
  Škultétyová Ivona ; V280  Galbová Kristína ; V280
  IX. International Scientific Conference of Faculty of Civil Engineering [elektronický zdroj] : . s.nestr.
  odpady z obalov packaging waste recycling recyklácia separate collection separovaný zber waste composition zloženie odpadov
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Problematika odpadov z obalov
  Škultétyová Ivona ; V280 
  10. Zdravotno-technické stavby.Malé vodné diela - krajina a voda : . s.137-142
  odpady z obalov packaging waste recycling recyklácia separate collection separovaný zber waste composition zloženie odpadov
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article