Search results

 1. Nakladanie s odpadmi v podmienkach ÚVTOS a ÚVV v Leopoldove
  Bučková Alena  Soldán Maroš (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 09.06.2014 ; Degree program : 670 . - 68s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety separate collection waste separovaný zber odpady
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=110803
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh odpadového hospodárstva pre zadanú lokalitu
  Csibová Simona ; V  Škultétyová Ivona (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  waste management separate collection komunálny odpad odpadové hospodárstvo separovaný zber
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103901
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Metodika návrhu efektívneho systému separovaného zberu v školských priestoroch
  Staník Viliam ; V280  Galbová Kristína ; V280
  Konferencia mladých výskumníkov : . s.CD-ROM, s.179-185
  methodology metodika separate collection separovaný zber school premises školské priestory
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Separovaný zber odpadov z obalov
  Škultétyová Ivona ; V280  Galbová Kristína ; V280
  IX. International Scientific Conference of Faculty of Civil Engineering [elektronický zdroj] : . s.nestr.
  odpady z obalov packaging waste recycling recyklácia separate collection separovaný zber waste composition zloženie odpadov
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Problematika odpadov z obalov
  Škultétyová Ivona ; V280 
  10. Zdravotno-technické stavby.Malé vodné diela - krajina a voda : . s.137-142
  odpady z obalov packaging waste recycling recyklácia separate collection separovaný zber waste composition zloženie odpadov
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article