Search results

 1. Teória a prax obrábania austenitických mangánových ocelí
  Baránek Ivan  Šandora Jozef
  Skúmanie vplyvu vybraných charakteristík procesu obrábania s využitím Hi-technológií obrábania na výslednú kvalitu obrábaných plôch a bezproblémovú montáž [elektronický zdroj] : . CD-ROM, s. 22-32
  Ocele mangánovo austenitické sústruženie frézovanie
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  book

  book

 2. Využitie metódy konečných prvkov na analýzu napätia, teploty a predikciu rezných síl v procese sústruženia / aut. Martin Necpal
  Necpal Martin ; 063600 
  Skúmanie vplyvu vybraných charakteristík procesu obrábania s využitím Hi-technológií obrábania na výslednú kvalitu obrábaných plôch a bezproblémovú montáž [elektronický zdroj] : . CD-ROM, s. 82-91
  rezné sily rezný nástroj sústruženie
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  (1) - dizertačná práca
  (2) - článok
  article

  article

 3. Drsnosť povrchu a zložky reznej sily pri tvrdom sústružení s nástrojmi s konvenčnou a Wiper geometriou / aut. Michaela Samardžiová
  Samardžiová Michaela ; 063600 
  Skúmanie vplyvu vybraných charakteristík procesu obrábania s využitím Hi-technológií obrábania na výslednú kvalitu obrábaných plôch a bezproblémovú montáž [elektronický zdroj] : . CD-ROM, s. 92-101
  drsnosť povrchu sústruženie
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 4. Analýza drsnosti obrobenej plochy pri sústružení ocele v kalenom stave použitím nástrojov s rôznou geometriou VRP / aut. Michaela Samardžiová
  Samardžiová Michaela ; 063600 
  Skúmanie vplyvu vybraných charakteristík procesu obrábania s využitím Hi-technológií obrábania na výslednú kvalitu obrábaných plôch a bezproblémovú montáž [elektronický zdroj] : . CD-ROM, s. 102-113
  konvenčná geometria sústruženie
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 5. Využitie metódy stereológie a lokálnej orientácie hraníc zŕn kryštalických kovov pri analýze deformácie zóny rezania technológiou sústruženia / aut. Maroš Martinkovič, Martin Necpal
  Martinkovič Maroš ; 063600  Necpal Martin ; 063600
  Skúmanie vplyvu vybraných charakteristík procesu obrábania s využitím Hi-technológií obrábania na výslednú kvalitu obrábaných plôch a bezproblémovú montáž [elektronický zdroj] : . CD-ROM, s. 114-118
  deformácia sústruženie
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 6. Sústruženie kalených ocelí s použitím wiper geometrie rezného klina nástroja / aut. Michaela Samardžiová
  Samardžiová Michaela ; 063000 
  Centrum excelentnosti 5-osového obrábania . CD-ROM, s. 51-61
  sústruženie wiper geometry rezný klin
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 7. Analýza drsnosti obrobenej plochy pri sústružení ocele v kalenom stave použitím nástroja / aut. Michaela Samardžiová, Marcela Kusalová
  Samardžiová Michaela ; 063000  Kusalová Marcela
  Centrum excelentnosti 5-osového obrábania . CD-ROM, s. 62-78
  sústruženie rezný klin drsnosť povrchu
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 8. Výroba reprezentatívnych súčiastok v podmienkach CE5AM / aut. Vladimír Šimna, Marcel Kuruc, Tomáš Vopát
  Šimna Vladimír ; 063600  Kuruc Marcel ; 063800 Vopát Tomáš ; 063000
  Centrum excelentnosti 5-osového obrábania . CD-ROM, s. 86-98
  frézovanie sústruženie
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 9. Drsnosť obrobeného povrchu po sústružení ocele C45 / aut. Miroslav Hacker, Jozef Jurko, Anton Panda, Vladimír Simkulet, Martin Necpal, Jacek Swiderski
  Hacker Miroslav  Jurko Jozef Panda Anton Simkulet Vladimír Necpal Martin ; M3600 Swiderski Jacek
  Automatizácia a riadenie v teórii a praxi. ARTEP 2016 . CD-ROM, s.[1-8]
  drsnosť povrchu sústruženie oceľ C45
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Analýza teploty na prvkoch zóny rezania pri sústružení ocele DIN 1.4301 / aut. Miroslav Hacker, Jozef Jurko, Miroslav Rimár, Vladimír Simkulet, Martin Necpal, Jacek Swiderski
  Hacker Miroslav  Jurko Jozef Rimár Miroslav Simkulet Vladimír Necpal Martin ; M3600 Swiderski Jacek
  Seminár z energetických procesov . USB kľúč, s. 23-31
  rezanie sústruženie obrobiteľnosť trieska
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article