Search results

 1. Návrh opatrení na zdokonalenie riadenia zásob v podniku Continental Matador Rubber, s. r. o., Púchov
  Minárik Peter ; M  Rybanský Rudolf (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 27.06.2014 ; Degree program : 175 . - 62s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management production logistics inventory management stock výrobná logistika riadenie zásob zásoba
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92231
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh opatrení na zefektívnenie procesov výrobnej logistiky prostredníctvom metód lean v podniku Continental Automotive Systems Slovakia, s.r.o.
  Haško Milan ; M  Fidlerová Helena (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 25.06.2014 ; Degree program : 175 . - 64s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management waste production logistics výrobná logistika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87417
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh riešenia na zefektívnenie chodu linky výroby úplnej misky čerpadla PKW hydrodynamického meniča, prostredníctvom vybraných štíhlych metód v podniku
  Straka Marek ; M  Makyšová Helena (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 02.06.2014 ; Degree program : 189 . - 91s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management production logistics štíhla výroba výrobná logistika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99166
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh zdokonalenia materiálového toku v podniku ZLK, s.r.o.
  Škojec Ján  Jemala Marek (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 04.06.2014 ; Degree program : 189 . - 74s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management production logistics material flow logistics výrobná logistika materiálový tok logistika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95472
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Production logistics processes optimization through chosen methods of operation analysis
  Beluský Martin ; M4000  Hudák Ján ; M4000
  IDS 2013. International Doctoral Seminar 2013 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, p. 113-118
  production logistics time schedule
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  (1) - monografia
  (2) - skriptá
  article

  article

 6. Návrh na vytvorenie interných skladových priestorov pre nízkoobrátkové a mechanické materiálové položky, zmena spôsobu balenia produktov v podniku Emerson a.s., sekcia Energy Systems
  Benčura Ján  Makyšová Helena (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  MTF ;
  priemyselné manažérstvo Industrial Management lean production production logistics process management skladovanie procesný manažment štíhla výroba podniková logistika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90699
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh opatrení na zefektívnenie výrobnej logistiky lisovne v spoločnosti PCA Slovakia, s.r.o., Trnava
  Mitasová Jana ; M  Hodulík Marián (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management production logistics logistics výrobná logistika logistika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79011
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh riešenia na skvalitnenie fungovania materiálového toku v podniku HYKEMONT spol. s r. o.
  Gábrišová Veronika  Makyšová Helena (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012
  MTF ; . - 81 s
  priemyselné manažérstvo Industrial Management material handling material flow production logistics manipulácia s materiálom materiálový tok výrobná logistika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85526
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh opatrení na zdokonalenie materiálového toku v podniku ZF Sachs Slovakia, a. s., Trnava
  Straka Marek ; M  Rybanský Rudolf (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 65s CD ROM
  priemyselné manažérstvo Industrial Management production logistics material flow výrobný proces výrobná logistika materiálový tok
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66336
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh opatrení na zefektívnenie procesov materiálového toku výroby upínača náradia 924 v podniku LKT, s.r.o.
  Šubjaková Mária ; M  Kelemenová Zuzana (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 62s CD ROM
  priemyselné manažérstvo Industrial Management production logistics material flow materiálový tok výrobný proces
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95219
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book