Search results

Records found: 33  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus4242^"
 1. Recyklačné technológie odpadových káblov obsahujúcich meď / aut. Lenka Blinová, Maroš Sirotiak
  Blinová Lenka ; 065100  Sirotiak Maroš ; 065100
  Manažérstvo životného prostredia : . S. 103-112
  odpadové káble recyklácia meď
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 2. The x-ray diffraction study of Cu-Zn couple on steel substrate
  Adamech Marek ; M1000  Kusý Martin (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  Materials Engineering diffusion zinc meď difúzia zinok
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91026
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. ECAP-ovanie časticového kompozitného systému na báze medi
  Lučková Ivana ; J  Emmer Štefan (Thesis advisor) ; J280
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  strojárske technológie a materiály Production Processes and Materials graphite meď
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85356
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 4. Nálezy historických medených zliatkov z okolia Španej Doliny
  Sitár Andrej  Lapčík Vladimír Rusko Miroslav ; M5000 Dirner Vojtech
  Sustainability - Environment - Safety 2012 : . s.273-285
  meď Zliatina-vlastnosti kvalita
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - skriptá
  article

  article

 5. Skúmanie vlastností výliskov pri lisovaní zmesí kovových práškov
  Podhajský Andrej ; M  Šuba Roland (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2012 . - 72 s príl
  priemyselné a umelecké zlievarenstvo Industrial and Art Foundry properties vlastnosti meď lisovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=77202
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Zváranie elektrónovým lúčom vysokolegovanej ocele s meďou : Bakalárska práca
  Mészároš Daniel  Turňa Milan (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2011
  MTF ; . - 61 s., CD-ROM
  meď zváranie elektrónovým lúčom výrobné technológie Production Technologies
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58101
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. ELEKTROISKROVÉ NANÁŠANIE FUNKČNÝCH VRSTIEV
  Huťka Miroslav ; J  Emmer Štefan (Thesis advisor) ; J280
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  strojárske technológie a materiály Production Processes and Materials Copper meď
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72398
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 8. Úloha tavív pri nízkoteplotnom spájkovaní bezolovnatými spájkami = The role of fluxes in low-temperature soldering with lead free solders : Diplomová práca
  Gábor Tomáš  Turňa Milan (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2011
  MTF ; . - 80
  wettability flux soldering mäkké spájkovanie zmáčavosť meď zváranie Welding
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75427
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Veľkoplošné zváranie kombinovaných kovov v pevnom stave : Dizertačná práca
  Gatial Martin ; M140  Turňa Milan (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2011 . - 128 s., autoreferát
  explosion welding heat treatment tepelné spracovanie titán hliník meď metalografická analýza zváranie explóziou strojárske technológie a materiály Machine Technologies and Materials
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=86445
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Špania Dolina - Piesky, revitalizácia lokality priemyselného dedičstva prostredníctvom zariadení cestovného ruchu
  Bolček Juraj ; A  Kráľová Eva (Thesis advisor) ; A3130
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2011
  architektúra architecture meď
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72763 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=FB3FA775908569BA083DC7F1CA6C
  diplomová práca
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.