Search results

 1. New generation of Eurocodes
  Baláž Ivan ; V190  Koleková Yvonna ; V250
  Production Management and Engineering Sciences : / . P. 345-350
  euronormy eurokód
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Seizmické zodolnenie prefabrikovanej konštrukcie požiarnej stanice
  Šoltész Július ; V110  Sedlák Ján Makovička Daniel Tengler Marek
  Sanácia betónových konštrukcií : . s.149-154
  eurocodes euronormy interakcia objektov a podložia RSS method RSS metóda seizmic design seizmický návrh soil structure interaction
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Pevnostné posúdenie VZT potrubných rozvodov v jadrovej elektrárni EMO34
  Šoltész Július ; V110  Ignačák Miroslav ; V110
  Statika stavieb 2012 : . s.213-220
  Euro standards euronormy FEM MKP oceľové konštrukcie pipelines potrubie seismic design seizmické navrhovanie Steel structure
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Navrhovanie prútových a plošných betónových konštrukcií vo VS STRAP na KBKM
  Šoltész Július ; V110 
  Statika stavieb 2012 : . s.195-203
  betónové konštrukcie concrete structures data processing Euro standards euronormy FEM MKP modeling of structures modelovanie konštrukcií spracovanie dát
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article