Search results

 1. Pevnostné posúdenie VZT potrubných rozvodov v jadrovej elektrárni EMO34
  Šoltész Július ; V110  Ignačák Miroslav ; V110
  Statika stavieb 2012 : . s.213-220
  Euro standards euronormy FEM MKP oceľové konštrukcie pipelines potrubie seismic design seizmické navrhovanie Steel structure
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Navrhovanie prútových a plošných betónových konštrukcií vo VS STRAP na KBKM
  Šoltész Július ; V110 
  Statika stavieb 2012 : . s.195-203
  betónové konštrukcie concrete structures data processing Euro standards euronormy FEM MKP modeling of structures modelovanie konštrukcií spracovanie dát
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article