Search results

 1. Precision die forging of spur gears
  Kapustová Mária ; M3000  Kravárik Ľuboš ; M3000
  Kovárenství . č. 43 (2012), s.13-16
  kovanie zápustkové počítačová simulácia
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 2. Analýza procesu kovania v uzatvorenej zápustke pomocou počítačovej simulácie
  Bílik Jozef ; M3000  Kapustová Mária ; M3000
  Forming 2008 : . s.11
  kovanie zápustkové simulácia počítačová
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 3. Skúmanie vplyvu štíhlostného pomeru na tvar súdka po ubíjaní. Investigation of the effect of slenderness ratio on the shape of barrel after setting
  Sobota Róbert ; M3000  Tittel Viktor ; M3000
  METAL 2007 . s.CD
  ubíjanie kovanie zápustkové
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  (1) - skriptá
  (2) - článok
  article

  article

 4. Nové cesty zápustkového kovania
  Polák Karol ; M150  Bílik Jozef ; M3000 Mutišová Ľubica ; M150 Sádovský Jozef
  Kovanie : . s.47-52
  kovanie zápustkové
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Podmienky pri presnom zápustkovom kovaní : Bakalárska práca
  Vincze Peter  Ulík Anton (xxx) ; M150
  Trnava : STU v Bratislave MtF KTv, 2004
  MTF ; . - 49 s
  technológie strojárskej výroby kovanie zápustkové
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Výrobné podmienky pri presnom zápustkovom kovaní. Working conditions at precise die forging
  Ulík Anton ; M150 
  TRANSFER 2000 : . s.244-249
  kovanie zápustkové
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Význam správnej konštrukcie predkovacej dutiny pre zvýšenie životnosti kovacieho nástroja
  Kapustová Mária ; M3000  Selčan Vladimír Florek Marián
  Akademická Dubnica 99 : . s.237-240
  kovanie zápustkové
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Hodnotenie vplyvu fyzického a hlukového zaťaženia kováča pri kovaní zápustkových výkovkov. The evaluation of influence of physical and noise-loading on a forger within the forming of drop forgings
  Kapustová Mária ; M3000  Dubrovayová Andrea
  Strojné inžinierstvo `98 : . s.575-580, 2.časť
  pracovné zaťaženie kovanie zápustkové
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Zisťovanie veľkosti zaťaženia kováča pri kovaní zápustkových výkovkov
  Kapustová Mária ; M3000  Dubrovayová Andrea
  Náradie `98 : . s.25-29
  zaťaženie telesné kovanie zápustkové
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Racionalizace zápustkového kování : Sborník přednášek z konference
  1.vyd.
  Ostrožská Lhota : SVVK, 1993 . - 188 s
  kovanie zápustkové zborníky
  zborník
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book