Search results

 1. Resistance of members subjected to combined loads according to EC3 and EC9
  Niko Igor ; 010190 
  Pollack Periodica : . Vol. 12, no. 3 (2017), s. 23-32
  biaxial bending beam columns second order theory imperfections
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  article

  article

 2. Slenderness influence on the behavior of composite columns
  Gramblička Štefan ; 010110  Hrušovská Andrea ; 010110
  Key Engineering Materials : . Vol. 691, (2016), s. 40-50
  composite columns reinforced concrete second order theory steel spriahnuté stĺpy železobetón teória druhého rádu oceľ
  článok z periodika
  AEC - Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 3. Composite steel-reinforced concrete /SRC/ columns: Analyses of slenderness
  Gramblička Štefan ; V110  Lelkes András
  Improving Performance of Concrete Structures. Vol. I. : . P. 609-612
  columns composite experiment experiment oceľ reinforced concrete second order theory spriahnutie steel stĺp Teória druhého rádu železobetón
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 4. Slender composite steel-reinforced concrete columns
  Gramblička Štefan ; V110  Lelkes András
  13th International scientific conference VSU´2013. Volume 2 : . s.277-282
  composite steel-concrete nelineárna analýza non-linear analysis second order theory spriahnutý oceľobetón Teória druhého rádu
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 5. Theoretical and experimental studies on composite steel-concrete columns
  Lelkes András  Gramblička Štefan ; V110
  Procedia Engineering : . Vol. 65 (2013), s.405-410
  column composite nelineárna analýza non-linear analysis second order theory spriahnutie stĺp Teória druhého rádu
  článok z periodika
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Teoretická analýza navrhovania spriahnutých oceľobetónových stĺpov
  Lelkes András 
  Juniorstav 2012 [elektronický zdroj] : . s.187
  buckling effect composite columns second order theory spriahnuté stĺpy Teória druhého rádu účinky vzperu
  článok zo zborníka
  AFG - Abstractions of scientific titles in year-books from international conferences
  article

  article

 7. Analyses of composite steel-concrete columns-buckling effect and use of high strength concrete
  Lelkes András  Gramblička Štefan ; V110
  IX. International Scientific Conference of Faculty of Civil Engineering [elektronický zdroj] : . s.nestr.
  composite steel-concrete columns second order theory slender spriahnuté oceľobetónové stĺpy štíhly teória 2.rádu
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Analysis of composite steel-concrete columns
  Gramblička Štefan ; V110  Lelkes András
  Procedia Engineering : . Vol. 40 (2012), s.247-252
  composite steel-concrete nelineárna analýza non-linear analysis second order theory spriahnutie oceľ-betón Teória druhého rádu
  článok z periodika
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article