Search results

 1. Snímače spaľovacích motorov a spracovávanie signálov zo snímačov
  Vachálek Šimon ; J  Csambál Jozef (Thesis advisor) ; J0020
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines flow temperature sensor teplota spracovanie signálov signál
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=60854
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 2. Realizácia firmwaru pre meraciu kartu k malému meteorologickému radaru
  Koyš Juraj ; E  Balogh Richard (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 78 s
  priemyselná informatika Industrial Informatics automatizácia Aplikovaná informatika komunikačné protokoly spracovanie signálov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=56721
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 3. Architektúra moderných rádiových prijímačov
  Serafín Michal ; E  Brezovič Zdenko (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 50 s
  Telekomunikácie zmiešavač modulácia rádiové prijímače analógové signály spracovanie signálov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=48907
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 4. Využitie senzorovej rukavice pre spracovanie signálov neurónovej siete
  Vörös Karol  Ďuračková Daniela (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009
  FEI ; . - 95 s
  elektronika Rádioelektronika senzorová rukavica neurónové siete spracovanie signálov
  diplomová práca
  book

  book

 5. Digital signal processing : Fundamentals and Applications
  Tan Li 
  1. vyd.
  London : Elsevier, 2008 . - 816 s.
  ISBN 978-0-12-374090-8
  digitálne signály spracovanie signálov číslicové spracovanie signálov
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 6. Quantization Noise : Roundoff Error in Digital Computation, Signal Processing, Control, and Communication
  Widrow Bernard  Kollár István
  Cambridge : Cambridge University Press, 2008 . - 751 s
  ISBN 978-0-521-88671-0
  kvantovanie zvuku spracovanie signálov kontrola komunikačná technológia komunikačné systémy digitalizácia zvuku
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 7. Modal Array Signal Processing : Principles and Applications of Acoustic Wavefield Decomposition
  Teutsch Heinz 
  Berlin : Springer Verlag, 2007 . - 16, 253 s
  ISBN 978-3-540-40893-2
  spracovanie signálov číslicové spracovanie signálov
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 8. A Transient Protection Relay Using Wavelet Transform
  Janíček František ; E020  Mucha Martin ; E130
  Energomatika 2007 : . s.CD-Rom
  diskrétna Waveletova transformácia spracovanie signálov sústava filtrov
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 9. Design of Experimental Fuzzy Diagnostic System
  Kukučka Marek ; E030 
  Radioelektronika 2007 : . s.499-502
  Signály fuzzy logika spracovanie signálov znalostná báza Petriho siete
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 10. Digital and Analog Communication Systems
  Couch Leon W. 
  7.ed.
  New York : Pearson Prentice Hall, 2007 . - 751 s
  ISBN 0-13-142492-0
  teória informácie teória signálov komunikačné systémy prenos dát spracovanie signálov kódovanie samoopravné kódy ISDN modulačné systémy
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0002
  book

  book