Search results

 1. Siete verejného osvetlenia : dát. obhaj. 19.1.2012, č. ved. odb. 5-2-30
  Janiga Peter ; E020  Gašparovský Dionýz (Thesis advisor) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 165 s
  Elektroenergetika Power machinery
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=51287
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 2. Organizátor meraní ako subjekt liberalizovaného trhu s elektrinou v Slovenskej republike : dát. obhaj. 19.1.2012, č. ved. odboru 5-2-30
  Šedivý Juraj ; E020  Janíček František (Thesis advisor) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 137 s
  Elektroenergetika Power machinery
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63931
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 3. Koncepčný návrh minizdroja vákua na kvapalinokružnom princípe
  Briatka Roman ; J  Olšiak Róbert (Thesis advisor) ; J0040
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  energetické strojárstvo Power machinery vacuum vákuum kvapalinokružná výveva
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47790
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Rekonštrukcia vykurovacej sústavy rodinného domu
  Závodný Zdenko ; J0060  Čurka Daniel (Thesis advisor) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  energetické strojárstvo Power machinery reconstruction heat source zdroj tepla vykurovacia sústava rekonštrukcia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=49357
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 5. Stirlingov motor využívajúci slnečné žiarenie
  Končitík Andrej ; J  Holmanová Jana (Thesis advisor) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  energetické strojárstvo Power machinery obeh
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=59663
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 6. Výroba výparníka ako časti energetického zariadenia na výrobu pary
  Mišková Iveta ; J  Emmer Štefan (Thesis advisor) ; J280
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  energetické strojárstvo Power machinery welding heat treatment tepelné spracovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=51159
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 7. Regenerácia tepla v elektrárni
  Dobrotka Milan ; J  Kučák Ľubor (Thesis advisor) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  energetické strojárstvo Power machinery heat exchanger výmenník tepla
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=51166
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 8. Problematika chladenia centrálnej procesorovej jednotky CPU v osobných počítačoch
  Prandorfy Ladislav ; J  Kubáň Peter (Thesis advisor) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  energetické strojárstvo Power machinery heat transfer heat tepelný výkon chladič teplo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=51160
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 9. Znižovanie emisií síry pri spoluspaľovaní drevnej štiepky a hnedého uhlia
  Sojková Žaneta ; J  Kučák Ľubor (Thesis advisor) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  energetické strojárstvo Power machinery coal biomass emission emisie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85580
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 10. Porovnanie obehov energetických zariadení
  Árendáš Peter ; J  Kučák Ľubor (Thesis advisor) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  energetické strojárstvo Power machinery
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=51253
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book