Search results

 1. Urbanisticko-architektonická súťaž na rekonštrukciu areálu Múzea Antická Gerulata, Bratislava - Rusovce
  Závodný Ľubomír ; A1110 
  Arch . Roč.18, č.5 (2013), s.s 52-55
  súťaž urbanisticko-architektonická rekonštrukcia múzeum
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 2. Úloha klienta vo výstavbe : schopnosť formulovať svoje požiadavky
  Borecká Eva 
  Projekt : . Roč. 41, č. 5 (1999), s. 54-55, 61
  vila súťaž urbanisticko-architektonická
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article