Search results

 1. Analýza ekonomických ukazovateľov v oblasti predaja a služieb
  Málach Juraj ; E  Ševčíková Zuzana (Thesis advisor) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 18.06.2014 ; Degree program : 359 . - 57 s príl.
  Aplikovaná informatika Applied Infromatics data mining
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100087
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 2. Evolúcia mechanicko-konštrukčných úloh
  Klimo Matej ; E  Sekaj Ivan (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 18.06.2014 ; Degree program : 359 . - 79 s CD-ROM
  Aplikovaná informatika Applied Infromatics heat transfer physical simulation šírenie tepla
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98317
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 3. Analýza Petriho sietí
  Chamraz Oliver ; E  Ševčíková Zuzana (Thesis advisor) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 18.06.2014 ; Degree program : 359 . - 51 s príl.
  Aplikovaná informatika Applied Infromatics synthesis syntéza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100901
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 4. Medúza DS9
  Káčer Ján ; E  Jókay Matúš (Thesis advisor) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 359 . - 35 s 3 príl.
  Aplikovaná informatika Applied Infromatics Linux Linux
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100086
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 5. Generovanie náhodných binárnych matíc a ich aplikácie
  Jurčovič Mário ; E  Grošek Otokar (Thesis advisor) ; E200
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 359 . - 23 s 3 príl.
  Aplikovaná informatika Applied Infromatics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103160
  diplomová práca
  book

  book

 6. Hľadanie optimálnej trasy spojov vo vlakovej doprave
  Čavojský Maroš ; E  Gallo Ondrej (Thesis advisor) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 18.06.2014 ; Degree program : 359 . - 54 s príl.
  Aplikovaná informatika Applied Infromatics searching
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103472
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 7. Modulárny výučbový systém s dôrazom na motiváciu a interakciu
  Vargovčíková Mária ; E  Pásztó Peter (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 18.06.2014 ; Degree program : 359 . - 50 s príl.
  Aplikovaná informatika Applied Infromatics interaction motivation education modularity modularity interakcia motivácia vzdelávanie modularita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103175
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 8. Ochrana súkromia v údajoch z automobilov
  Hanuliak Peter ; E  Šrámka Michal (Thesis advisor) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 359 . - 61 s CD-ROM
  Aplikovaná informatika Applied Infromatics telematics clustering telematika zhlukovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103157
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 9. Automatizovaný systém na spracovanie údajov zo SMART senzorov
  Poluch Vladimír ; E  Vojs Marian (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 18.06.2014 ; Degree program : 359 . - 62 s príl.
  Aplikovaná informatika Applied Infromatics information system informačný systém
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98333
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 10. Natívny mobilný klient pre účely ovládania inteligentného domu
  Molčan Ľubomír ; E  Ševčíková Zuzana (Thesis advisor) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 18.06.2014 ; Degree program : 359 . - 48 s
  Aplikovaná informatika Applied Infromatics android android inteligentný dom android android
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98390
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book