Search results

 1. Modern Control Systems / aut. Richard C Dorf, Robert H Bishop
  Dorf Richard C  Bishop Robert H
  thirteenth edition
  Edinburgh Gate Pearson 2017 . - 1025 s.
  ISBN 978-1-292-15297-4
  kybernetika
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 2. Raspberry Pi Cookbook: Software and Hardware Problems and Solutions / aut. Simon Monk
  Monk Simon 
  2. vyd.
  Sebastopol: O´Reilly Media, 2016 . - 493 s.
  ISBN 978-1-491-93910-9
  hardware elektronika kybernetika softvér programovanie
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 3. Perspektívy rozvoja biokybernetiky / aut. Ján Murgaš
  Murgaš Ján ; 031000 
  ELOSYS. Elektrotechnika, informatika a telekomunikácie 2015 : . CD-ROM, S. 19-20
  Biokybernetika kybernetika Riadenie živých systémov
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Inteligentná budova - ochrana zdravia
  Vnuk Marek ; E  Števo Stanislav (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 111 s CD-ROOM
  kybernetika Cybernetics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90286
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 5. Návrh robustných regulátorov laboratórneho modelu servosystému
  Bekeš Tibor ; E  Hypiusová Mária (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 67 s príl.
  kybernetika Cybernetics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92460
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 6. HW realizácia PID algoritmov na báze FPGA štruktúr
  Kocúr Michal ; E400  Kozák Štefan (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 66 s CD-ROOM
  kybernetika Cybernetics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92462
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 7. Riadenie krízových stavov ES : dát. obhaj. 31.10.2013, č. ved. odb. 9-2-7
  Ernek Martin ; E010  Murgaš Ján (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 119 s AUTOREF. 2013, 39 s.
  kybernetika Cybernetics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63917
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 8. Adaptívne riadenie biologických systémov
  Bátora Vladimír ; E011  Murgaš Ján (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 72 s príl.
  kybernetika Cybernetics adaptive control adaptívne riadenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92459
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 9. Modelovanie teplotného poľa SMA aktuátora spojeného s termočlánkom v prostredí Matlab a ANSYS
  Lenický Robert ; E  Kutiš Vladimír (Thesis advisor) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 79 s príl.
  kybernetika Cybernetics modeling teplotné pole modelovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92463
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 10. Biologicky inšpirované metódy pre koordinovaný pohyb skupiny mobilných robotov : dát. obhaj. 3.7.2013, č. ved. odb. 9-2-7
  Masár Marek ; E  Budinská Ivana (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 93 s CD-ROOM
  kybernetika Cybernetics multiagentové systémy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=77353
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book