Search results

Records found: 38  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus47605^"
 1. Ultratenký tranzistor MOSFET na báze InAs
  Pastorek Matej ; E  Cirák Július (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; 25.09.2014 ; 80 . - 37 s príl.
  Fyzikálne inžinierstvo Physical Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102972
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 2. Modelovanie ultratenkých tunelovacích spojov z prvých princípov
  Knoška Juraj ; E  Bokes Peter (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; 18.06.2014 ; 80 . - 47 s
  Fyzikálne inžinierstvo Physical Engineering Al2O3 DFT
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102971
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 3. Elektromagnetické vlastnosti dvojrozmerne periodických štruktúr : dát. obhaj. 3.7.2014, č. ved. odb. 5-2-48
  Kajtár Gergely ; E060  Markoš Peter (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; 03.07.2014 ; 93 . - 100 s
  Fyzikálne inžinierstvo Physical Engineering numerical analysis numerická analýza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94204
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 4. Štúdium elektrických reaktívnych pohonných systémov
  Iliť Tomáš ; E060  Valko Pavol (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; 18.06.2014 ; 80 . - 68 s
  Fyzikálne inžinierstvo Physical Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100124
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 5. Vplyv ionizujúceho žiarenia na elektronické prvky a obvody
  Kasnár Filip ; E  Pavlovič Márius (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; 18.06.2014 ; 80 . - 84 s
  Fyzikálne inžinierstvo Physical Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100125
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 6. Nové skenovacie metódy magnetickej silovej mikroskopie : dát. obhaj. 4.12.2014, č. ved. odb. 5-2-48
  Precner Marián ; E 
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; 04.12.2014 ; 93 . - 79 s + AUTOREF. 2014, 28 s.
  Fyzikálne inžinierstvo Physical Engineering magnetizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94433
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 7. Pokročilé prístupy v meraní doby života pozitrónov v radiačne namáhanýh materiáloch : dát. obhaj. 11.7.2013, č. ved. odb. 5-2-48
  Petriska Martin ; E060  Slugeň Vladimír (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 91 s AUTOREF. 2013, 37 s.
  Fyzikálne inžinierstvo Physical Engineering spektroskopia digitalizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63937
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 8. Využitie synchrotrónového žiarenia pri štúdiu nanokryštalických zliatín : dát. obhaj. 11.7.2013, č. ved. odb. 5-2-48
  Hatala Tomáš ; E060  Miglierini Marcel (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 61 s AUTOREF. 2013, 19 s.
  Fyzikálne inžinierstvo Physical Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71556
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 9. Pseudobulk Metallic Glasses Prepared by Rapid Quenching of the Melt : dát. obhaj. 16.8.2013, č. ved. odb. 5-2-48
  Hoško Jozef ; E  Švec Peter (Thesis advisor) ; M1000
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 103 s
  Fyzikálne inžinierstvo Physical Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83517
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 10. Vznik nanoštruktúr a fyzikálne vlastnosti metastabilných systémov bohatých na Fe : dát. obhaj. 16.8.2013, č. ved. odb. 5-2-48
  Janotová Irena  Švec Peter (Thesis advisor) ; M1000
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013
  FEI ; . - 108 s 4 príl.
  Fyzikálne inžinierstvo Physical Engineering soft magnetic materials
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84237
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book