Search results

Records found: 360  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus47607^"
 1. Aplikácia metódy celspektrálneho spracovania pri analýze vzoriek životného prostredia
  Krkoš Marián ; E  Stacho Matúš (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; 16.06.2014 ; 79 . - 58 s príl.
  Elektroenergetika Power Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103078
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 2. Nuclear Criticality Safety Analyses of the Spent Nuclear Fuel Storage Pool Using MCNP Code
  Obertáš Juraj ; E  Slugeň Vladimír (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; 16.06.2014 ; 79 . - 49 s
  Elektroenergetika Power Engineering nuclear power plants safety analysis jadrové elektrárne
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100643
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 3. Návrh optimalizačných opatrení pre proces pretavovania rádioaktívnych kovov z rádiologického hľadiska
  Sychra Tomáš ; E  Nečas Vladimír (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; 16.06.2014 ; 79 . - 70 s príl.
  Elektroenergetika Power Engineering optimalization optimalizácia pretavovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98315
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 4. Radiačné zaťaženie pracovníkov počas spracovania RAO vysokotlakovým lisovaním
  Pajerský Pavol ; E  Nečas Vladimír (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; 16.06.2014 ; 79 . - 65 s
  Elektroenergetika Power Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102887
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 5. Analýza vplyvu axiálnej profilácie palivových prútikov palivovej kazety VVER-440 na vyhorenie paliva
  Kuruc Filip ; E  Čerba Štefan (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; 16.06.2014 ; 79 . - 72 s
  Elektroenergetika Power Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103080
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 6. Hodnotenie dávkového zaťaženia pracovníkov počas demontáže vybraných komponentov v procese vyraďovania jadrových elektrární z prevádzky
  Juhár Peter ; E  Nečas Vladimír (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; 16.06.2014 ; 79 . - 63 s
  Elektroenergetika Power Engineering dose demontáž dávka
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99421
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 7. Hodnotenie bezpečnosti ukladania veľmi nízkoaktívnych RAO
  Cibuľa Michal ; E  Nečas Vladimír (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; 16.06.2014 ; 79 . - 69 s
  Elektroenergetika Power Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103072
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 8. Nové kritéria a postupy pre hodnotenie prevádzkových stavov elektrizačných sústav : dát. obhaj. 21.8.2014, č. ved. odb. 5-2-30
  Cintula Boris ; E020  Eleschová Žaneta (Thesis advisor) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; 21.08.2014 ; 90 . - 130 s AUTOREF. 2014, 30 s.
  Elektroenergetika Power Engineering assessment methodology bezpečnosť hodnotenie metodika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94286
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 9. Nepriame určenie objemovej aktivity radónu vo vzduchu
  Slušný Tomáš ; E  Stacho Matúš (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; 16.06.2014 ; 79 . - 49 s
  Elektroenergetika Power Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103087
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 10. Nedeštruktívne analýzy materiálov jadrových reaktorov pokročilých generácií
  Snopek Jozef ; E060  Slugeň Vladimír (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; 16.06.2014 ; 79 . - 61 s
  Elektroenergetika Power Engineering Barkhausenov šum
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89329
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book