Search results

Records found: 55  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus479^"
 1. The verification of material flow in a brewery malt tank using the DEM method / aut. Adam Likavčan, Marián Peciar, Peter Peciar
  Likavčan Adam ; 020040  Peciar Marián ; 020040 Peciar Peter ; 020040
  9th International Conference on Chemical Technology : . S. 398 - 403
  verifikácia tok materiálu slad DEM metóda verification material flow brewery malt DEM method
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Požiadavky na preverovanie a posudzovanie technológií
  Rusko Miroslav ; 065200  Cuninka Pavol Čekan Pavol
  Integrovaná bezpečnosť prostredia 2018 : . S. 132-133
  technológia verifikácia posudzovanie
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Označovanie v oblasti technológií zamerané na oblasť bezpečnosti, kvality a environmentu / aut. Monika Mikulová, Miroslav Rusko
  Mikulová Monika ; 065000  Rusko Miroslav ; 065200
  METES 2016 : . S. 107-116
  technológie stroje environment verifikácia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Diverzita vizuálneho označovania v oblasti produktov, produkcie, technológií a dopravy / aut. Miroslav Rusko, Monika Mikulová
  Rusko Miroslav ; 065200  Mikulová Monika ; 065000
  METES 2016 : . S. 145-158
  technológie environment verifikácia bezpečnosť
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Interakcia pilótového základu s podložím – porovnanie vypočítaných a nameraných hodnôt
  Hruštinec Ľuboš ; 010150 
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : . CD-ROM, [14] s.
  geotechnický návrh verifikácia interakcia pilóty s podložím zaťažovacia skúška pilóty GEO5© software
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Mouse usage biometrics in eLearning systems: detection of impersonation and user profiling / aut. Peter Krátky, Daniela Chudá
  Krátky Peter ; 070200  Chudá Daniela ; 070200
  International journal of human capital and information technology professionals . Vol. 6, no. 1 (2015), s. 39 - 50
  behaviorálne biometrické črty verifikácia bezpečnosť výučbový systém predikcia učebné štýly práca s myšou modelovanie používateľa
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  (1) - článok
  article

  article

 7. Environmentálne vhodné technológie a význam inovácií / aut. Miroslav Rusko, Monika Mikulová
  Rusko Miroslav ; M5000  Mikulová Monika ; M
  Integrovaná bezpečnosť 2015 : . S. 69-73
  environment technológie verifikácia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 8. Medzinárodné aktivity v oblasti verifikácie technológií / aut. Miroslav Rusko
  Rusko Miroslav ; M5000 
  Fyzikálne faktory prostredia . Roč. 5, Mimoriadne číslo (2015), s. 119-125
  environment technológia verifikácia
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 9. Environmentálne vhodné technológie v kontexte posudzovania technológií / aut. Miroslav Rusko
  Rusko Miroslav ; M5000 
  Integrovaná bezpečnosť 2015 : . S. 141-148
  environment technológie verifikácia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. Príspevok k metódam a algoritmom automatického generovania funkčných testov procesorov
  Hudec Ján ; I100  Gramatová Elena (Thesis advisor) ; I100
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  genetic algorithm verification testing test generation genetický algoritmus generovanie testov verifikácia testovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=77272
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  book

  book