Search results

 1. Facility management / aut. Viera Somorová
  Somorová Viera ; 010270 
  2. vyd.
  Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2013 . - 57 s.
  ISBN 978-80-227-3879-8
  facility management priestor infraštruktúra objekt majetok podniku plánovanie a riadenie outsourcing
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 2. Návrh opatrení na zdokonalenie plánovania a riadenia výrobných procesov princípom JIT (Kanban) vo firme HDO SK, s.r.o. Myjava = Procurations proposal of improvement planing and managing production processes principles JIT (Kanban) in company HDO SK, s.r.o. Myjava : Bakalárska práca
  Štefíková Zdenka  Rybanský Rudolf (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 51 s príl., 1 CD-ROM
  plánovanie a riadenie just in time kanban
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Plánovanie a riadenie v informačnom systéme "OVERTURA" a jeho prínosy pre VIPO, a.s. Partizánske : Diplomová práca
  Duchovič Pavol  Jacinto Andrea de Assuncao (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2005
  MTF ; . - 69 s príl., 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment plánovanie a riadenie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Miesto a význam plánovania, možnosti jeho využitia v podmienkach riadiaceho procesu Delphi Slovensko, s.r.o. Senica : Bakalárska práca
  Huttová Lena  Burcl Rudolf (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2005
  MTF ; . - 47 s príl (1 CD)
  priemyselné inžinierstvo a manažment plánovanie a riadenie
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Teorie statistiky pro řízení a plánování / [aut.]Jara Kaňoková
  Kaňoková Jara 
  1.vyd.
  Praha : SNTL, 1989 . - 398 s
  štatistika plánovanie a riadenie
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF2000
  book

  book