Search results

 1. Poruchy drevených konštrukcií spôsobené biologickými škodcami a spôsob ich ochrany
  Držka Milan ; V180 
  Advanced Building Construction and Materials 2014 : . CD ROM, s. 60-63
  drevo ochrana dreva
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article