Search results

 1. Interpretácia štatistiky a dát : podporný učebný materiál / aut. Milan Terek
  Terek Milan 
  5., dopl. vyd.
  Košice Equilibria 2017 . - 244 s.
  ISBN 978-80-8143-212-5
  štatistika teória pravdepodobnosti
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 2. Interpretácia štatistiky a dát / aut. Milan Terek
  Terek Milan 
  5., dopl. vyd.
  Košice Equilibria 2017 . - 458 s.
  ISBN 978-80-8143-213-2
  štatistika teória pravdepodobnosti
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 3. Základy statistiky : aplikace v technických a ekonomických oborech
  Neubauer Jiří  Sedlačík Marek Kříž Oldřich
  Praha : Grada Publishing, 2012 . - 236 s
  ISBN 978-80-247-4273-1
  štatistika matematická štatistika teória pravdepodobnosti
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0110
  Základy statistiky

  book

 4. Uncertainty Modeling and Analysis in Engineering and the Science
  Ayyub Bilal M.  Klir George J.
  1. Edition
  Boca Raton : Chapman & Hall/CRC, 2006 . - 378 s
  ISBN 1-58488-644-7
  teória pravdepodobnosti teória riadenia riziko neistota v ekonomickom priemysle
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0010
  book

  book

 5. Praktická štatistika v Exceli / aut. Jana Kalická, Zuzana Krivá
  Kalická Jana ; V220  Krivá Zuzana ; V220
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2005 . - 258 s.
  ISBN 80-227-2295-2
  teória pravdepodobnosti Excel štatistika probability theory statistics
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1000
  SVF3110
  book

  book

 6. Sensitivity Analysis in Practice : Guide to Assessing Scientific Models
  Saltelli Andrea  Tarantola Stefano Campolongo Francesca Ratto Marco
  1. Edition
  Chichester : John Wiley & Sons, 2004 . - 219 s
  ISBN 0-470-87093-1
  teória pravdepodobnosti simulácia a modelovanie
  XXX
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0010
  book

  book

 7. Matematika náhody
  Anděl Jiří 
  2.vyd
  Praha : Matfyzpress, 2003 . - 273 s.Tab.,lit.,index
  ISBN 80-86732-07-X
  teória pravdepodobnosti štatistika matematická
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FCHPT0001
  book

  book

 8. Introduction to Stochastic search and Optimization : Estimation, Simulation, and Control
  Spall James C. 
  1. vyd.
  Hoboken : Wiley, 2003 . - 595 s
  ISBN 978-0-471-33052-3
  stochastická optimalizácia genetický algoritmus teória pravdepodobnosti
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0010
  book

  book

 9. Introduction to Probability Models
  Ross Sheldon M 
  Academic Press, 2003 . - 755s
  ISBN 0-12-598055-8
  teória pravdepodobnosti teória spoľahlivosti teória front stochastické procesy simulácia modelovanie
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 10. Limitné vety nekomunikatívnej teórie preavdepodobnosti : Odh. 9.12.2003
  Jurčeková Mária 
  Liptovský Mikuláš : Vojenská akadémia SNP, 2002 . - 24 s príl.
  teória pravdepodobnosti
  habilitačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book