Search results

 1. Zabezpečenie počítačovej siete s využitím filtrovania protokolu IP
  Hurban Martin ; M  Neštický Martin (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 24.06.2014 ; Degree program : 168 . - 47s CD
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry implementation filtering implementácia filtrovanie zabezpečenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78752
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Vplyv zabezpečenia VoIP komunikácie na výslednú kvalitu hovoru
  Zafčík Ján ; E  Halás Michal (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 08.07.2014 ; Degree program : 78 . - 43 s
  Telekomunikácie Telecommunications šifrovacie algoritmy šifrovanie zabezpečenie QoS
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88536
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 3. Návrh IP kamerového systému
  Kvačkaj Michal ; M  Miksa František (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014 . - 47s CD
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry data processing zabezpečenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=96576
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Zabezpečenie QoS komunikácie VoIP v sieťach WiFi
  Mikulec Igor ; E  Halás Michal (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 43 s
  Telekomunikácie Telecommunications WiFi zabezpečenie QoS
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78399
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 5. Návrh ochranného systému v inteligentnom dome
  Dúha Ivan ; M  Hamerník Peter (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2013
  smart home inteligentný dom zabezpečenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103393
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy na zadanú stavbu
  Masarik Juraj  Chamulová Barbara (Thesis advisor) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  SVF ;
  technológia stavieb Building Technology site zabezpečenie stavenisko zariadenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83407
  diplomová práca
  book

  book

 7. Návrh zabezpečenia objektu
  Schavel František  Eliáš Andrej (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2012
  MTF ; . - 78s CD ROM
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry standard norma zabezpečenie objekt
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79554
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh a realizácia bezpečnej počítačovej siete pre malú firmu
  Klačanský Michal ; M  Halenár Igor (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2012 . - 49 s
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry bezpečnostná politika zabezpečenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57433
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Problematika zabezpečenia počítačovej siete s využitím fitrácie IP protokolu
  Horka Martin  Halenár Igor (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2012
  MTF ; . - 55s CD ROM
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry zabezpečenie sieť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79605
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Možnosti obnovy a zabezpečenia exteriérových priestorov bytu
  Puškár Branislav ; A1110 
  Správa budov . Roč. 6, č. 1 (2012), s.37-39
  obnova zabezpečenie exteriér bytu
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article