Search results

Records found: 25  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus562^"
 1. Objektovo-orientovaná analýza, návrh a implementácia konkrétnej aplikácie : Diplomová práca
  Klokner Pavol  Jedlička Martin (xxx) ; M180
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2005
  MTF ; . - 73 s príl (1 CD)
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle objektovo orientované systémy
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Fundamentals of Multimedia
  Li Ze-Nian  Drew Mark S.
  Upper Saddle River : Pearson Prentice Hall, 2004 . - 560 s
  ISBN 0-13-061872-1
  programovanie objektovo orientované systémy multimédiá animácia počítačová
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 3. DATAKON 2005 : Proceedings of the Annual Database Conference. Brno, Czech Republic. 22.- 25. Oct. 2005 / Edit. Hruška, Tomáš
  Hruška Tomáš (Compiler) 
  Brno : Masarykova univerzita, 2002 . - 379 s
  ISBN 80-210-3813-6
  dátabázové systémy objektovo orientované systémy vyhľadávanie informácií znalostné systémy znalostné inžinierstvo dátová integrácia Identity management Sémantický web a ontológie
  zborník
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 4. DATAKON 2002 : Zborník databázovej konferencie. Brno, Czech Republic. 19.- 22. Oct. 2002 / Edit. Chlapek, Dušan
  Chlapek Dušan (Compiler) 
  Brno : Masarykova univerzita, 2002 . - 379 s
  ISBN 80-210-2958-7
  dátabázové systémy objektovo orientované systémy vyhľadávanie informácií znalostné systémy znalostné inžinierstvo
  zborník
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 5. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 6. Software Engineering. Volume 1 : The Development Process
  Thayer Richard H. (Compiler)  Dorfman Merlin (Compiler)
  2.ed.
  Los Alamitos : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2002 . - 515 s
  ISBN 0-7695-1555-X
  softvérové inžinierstvo programovacie metódy programovanie architektúra programových systémov objektovo orientované programovanie objektovo orientované systémy
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 7. The project managers Guide to Software Engineerings Best Practices
  Christensen Mark  Thayer Richard H.
  Los Alamitos : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2001 . - 534 s
  ISBN 0-7695-1199-6
  softvérové inžinierstvo programovacie metódy programovanie architektúra programových systémov objektovo orientované programovanie objektovo orientované systémy
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 8. Datakon 2001 : Zborník databázovej konferencie. Brno, Czech Republic. 20.- 23. Oct. 2001 / Edit. Bieliková, Mária
  Bieliková Mária (Compiler) ; 070200 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2001 . - 401 s.
  ISBN 80-227-1597-2
  dátabázové systémy objektovo orientované systémy vyhľadávanie informácií znalostné systémy znalostné inžinierstvo
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  GLOB - záznamy, ktoré neprešli globalkami
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT3000
  book

  book

 9. Software engineering : A practitioners approach. European adptation
  Pressman Roger S  Ince Darrel (Adapter)
  5.ed.
  London : McGraw-Hill, 2000 . - 915 s
  ISBN 0-07-709677-0
  softvérové inžinierstvo programovacie metódy programovanie architektúra programových systémov objektovo orientované programovanie objektovo orientované systémy
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 10. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.