Search results

 1. Vzdelávanie architekta na Fakulte architektúry STU v Bratislave : Publikácia o histórii, obsahu, formách a metódach výučby / ed. Robert Špaček, Lukáš Šíp
  Špaček, Robert, ; 052120 (Editor) Šíp, Lukáš, ; 052120 (Editor)
  1. vydanie
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2016 . - 293 s.
  ISBN 978-80-227-4598-7
  vzdelávanie študijný odbor študijný program učiteľ osobnosti FA STU pôdorysy architektonický návrh architektonický model
  zborník
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (20) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR5100
  book

  book

 2. Príčiny a riešenia problému záškoláctva na stredných odborných školách
  Mackaničová Eva ; M  Kučírková Drahomíra (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 63 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects teacher záškoláctvo učiteľ
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81040
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Štýl práce učiteľa na stredných odborných školách
  Mášiková Paulinová Marta  Fedič Dušan (Thesis advisor) ; M0100
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012
  MTF ; . - 68 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects učiteľ
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80760
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Používanie moderných vyučovacích metód na SOŠ
  Beláňová Monika ; M  Krpálek Pavel (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 59 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects students nové trendy učiteľ
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81004
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Analýza možností zlepšenia komunikácie medzi učiteľom a rodičom na Strednej priemyselnej škole v Dubnici nad Váhom
  Kováčiková Ľudmila  Bednáriková Mária (Thesis advisor) ; M0100
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012
  MTF ; . - 65 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects feedback teacher spätná väzba učiteľ
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80829
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Faktory pôsobiace na motiváciu žiakov vo vyučovaní odborných predmetov
  Remišová Katarína ; M  Bilčík Alexander (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 46 s príl
  učiteľstvo praktických predmetov v technických odboroch Teaching Practical Subjects in Engineering Majors teacher activation motivation motivačné metódy učiteľ motivácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66590
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Analýza možností zlepšenia komunikácie medzi učiteľom a žiakom na Strednej odbornej škole sv. Rafaela v Nemšovej
  Bračíková Mária  Bednáriková Mária (Thesis advisor) ; M0100
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012
  MTF ; . - 84 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects feedback teacher učiteľ komunikácia spätná väzba
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80823
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book