Search results

 1. Nástroje na simulačné riadenie orientácie vlákien vo vláknobetóne
  Ďubek Marek ; 010270  Makýš Peter ; 010270
  Czech Journal of Civil Engineering . Vol. 5, iss. 1 (2019), online, s. 47-53
  vláknobetón orientácia simulácia
  http://www.scientificjournals.eu/magazine/2019/CJCE_2019_01.pdf
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 2. Modelovanie prúdenia v dosadzovacích nádržiach
  Gregušová Veronika ; 010280  Dubcová Mária ; 010280 Trošanová Mária ; 010280
  Mladá voda břehy mele 2018, sborník příspěvků 1. konference, 14. 06. 2018, Brno . online, s. 104-113
  ČOV dosadzovacia nádrž simulácia
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 3. Simulácia prevetrávanej BiPV fasády s vetracími jednotkami obsahujúcimi PCM výmenník tepla
  Čurpek Jakub ; 010180 
  Juniorstav 2018 : . USB kľúč, s. 61-68
  fotovoltika simulácia fasádna medzera materiál s fázovou zmenou výmena vzduchu
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 4. Výroba metanolu z tuhého komunálneho odpadu / aut. Patrik Šuhaj
  Šuhaj Patrik ; 040000 
  Celoslovenská študentská vedecká konferencia Aplikované prírodné vedy 2017 : . S. 93-97
  metanol tuhé alternatívne palivo splyňovanie simulácia
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 5. Simulácia zemného kolektora pre systém tepelného čerpadla na získanie energie prírodného prostredia okolia
  Živner Lukáš ; 010290  Füri Belo ; 010290
  Obnoviteľné zdroje energie 2017 : . CD-ROM, s. 115-120
  zemný kolektor systém tepelného čerpadla simulácia ground collector heat pump system simulation
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Aplikovanie údajov meraných in-situ na simulovanie prúdenia v dosadzovacej nádrži
  Gregušová Veronika ; 010280 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 543-548
  ČOV simulácia dosadzovacia nádrž
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Úprava budúcej predpokladanej klimatickej podmienky na účely energetickej simulácie
  Hollý Ján ; 010180 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 419-424
  klimatické zmeny simulácia energie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Návrh a simulácia plazmonického väzbového člena vhodného pre optické komunikačné systémy / aut. Anton Kuzma, Jozef Chovan, František Uherek, Martin Donoval
  Kuzma Anton ; 033000  Chovan Jozef Uherek František ; 033000 Donoval Martin ; 033000
  Fotonika 2017 : . S. 69-73
  optické žiarenie módové pole zlato plazmový väzbový člen väzbová mriežka simulácia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Simulácia montážnych pracovísk a systémov / aut. Štefan Václav, Šimon Lecký
  Václav Štefan ; 063000  Lecký Šimon ; 063000
  Skúmanie vplyvu vybraných charakteristík procesu obrábania s využitím Hi-technológií obrábania na výslednú kvalitu obrábaných plôch a bezproblémovú montáž [elektronický zdroj] : . CD-ROM, s. 228-233
  simulácia montáž
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 10. Simulácia ako nástroj podporujúci plánovanie bezproblémovej montáže / aut. Štefan Václav, Šimon Lecký
  Václav Štefan ; 063000  Lecký Šimon ; 063000
  Skúmanie vplyvu vybraných charakteristík procesu obrábania s využitím Hi-technológií obrábania na výslednú kvalitu obrábaných plôch a bezproblémovú montáž [elektronický zdroj] : . CD-ROM, s. 234-243
  simulácia montáž
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article