Search results

 1. Laser beam machining of graphite reinforced Ti metal matrix composite / aut. Peter Šugár, J Kováčik, Barbora Ludrovcová, Jana Šugárová, Miroslav Sahul
  Šugár Peter ; 063200  Kováčik J. Ludrovcová Barbora ; 063000 Šugárová Jana ; 063400 Sahul Martin ; 061000
  Development in machining technology : . S. 102-112
  laser Machining powder metallurgy surface roughness
  článok zo zborníka
  AEC - Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 2. Analysis of ZE 41 magnesium alloy overlapped laser welded joints / aut. Miroslav Sahul, Zuzana Szabová, Martin Sahul
  Sahul Miroslav ; M3000  Szabová Zuzana ; M5000 Sahul Martin ; M1000
  PRO-TECH-MA 2015 & Surface Engineering 2015 : . DVD-ROM, s. 79-80
  laser welding
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article

 3. Vplyv parametrov zvárania Mg zliatiny AZ 61 laserom na kvalitu zvarových spojov
  Ponca Michal ; M  Sahul Miroslav (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 02.06.2014 ; Degree program : 669 . - 98s CD
  disk laser welding magnesium laser laser zváranie diskový laser Minitab laser laser horčík
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99549
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Zváranie tenkých pozinkovaných oceľových plechov laserom
  Mészároš Daniel  Kovačócy Pavel (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 03.06.2014 ; Degree program : 669 . - 76s CD
  welding welding parameters penetration laser welding laser laser parametre zvárania pozinkovaný plech laser laser zváranie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99770
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Povrchové pretavovanie a legovanie rýchloreznej ocele s použitím lasera
  Vidlička Juraj ; M  Chaus Alexander (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 03.06.2014 ; Degree program : 188 . - 70s CD
  priemyselné a umelecké zlievarenstvo Industrial and Art Foundry structure laser laser štruktúra pretavovanie laser laser
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99485
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Analýza laserových zvarov prístrihov
  Kubík Stanislav ; M  Čaplovič Ľubomír (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 30.06.2014 ; Degree program : 665 . - 54s CD
  Materials Engineering laser laser laser welding laserové zváranie laser laser
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112445
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Zváranie pozinkovaných oceľových plechov laserom
  Môcik Marek ; M  Kovačócy Pavel (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 26.06.2014 ; Degree program : 178 . - 54s CD
  výrobné technológie Production Technologies laser laser laser welding laser laser pozinkovaný plech laserové zváranie zinkovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101956
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Počítačová podpora technológie laserového mikroobrábania
  Paníček Ondrej ; M  Necpal Martin (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 23.06.2014 ; Degree program : 174 . - 44s CD
  počítačová podpora výrobných technológií Computer-Aided Production Technologies laser laser micromachining mikroobrábanie laser laser
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87608
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Hodnotenie kvality návarov na základe posudzovania hrúbky, rovnomernosti a celistvosti
  Čapla Miroslav ; M  Kovaříková rod. Sukubová Ingrid (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 03.06.2014 ; Degree program : 669 . - 85s CD
  laser laser cladding nedeštruktívne skúšanie naváranie laser laser
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99492
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Laserové mikroobrábanie
  Šišovský Martin ; M  Necpal Martin (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 04.06.2014 ; Degree program : 186 . - 84s CD
  obrábanie a montáž Machining and Assembly laser laser micromachining laser laser mikroobrábanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99519
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book