Search results

 1. Špecifikácia súčiastkovej základne pre CNC frézovačku EMCO Concept MILL 105
  Bašnák Marek  Bučányová Marcela (Thesis advisor) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 06.06.2014 ; Degree program : 195 . - 85s CD ROM
  výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems coding classification kódovanie klasifikácia nerotačné súčiastky
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90683
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Kódovanie tvárí s využitím geometrických transformácií
  Mihalovič Jozef ; E  Polec Jaroslav (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 55 s príl.
  Telekomunikácie Telecommunications face coding kódovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92361
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 3. Uvedenie satelitného prijímača do funkčného stavu
  Rafajdus Branislav ; E  Farkaš Peter (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 53 s
  Telekomunikácie Telecommunications coding kódovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65508
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 4. Kompresia audio signálov
  Majerčík Ján ; E  Kačur Juraj (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 45 s
  Telekomunikácie Telecommunications quality coding compression sound kvalita dekódovanie kódovanie kompresia zvuk
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65479
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 5. TCP with Extended Window Scaling
  Olšovský Michal ; 070400  Kotočová Margaréta ; 070400
  Lecture Notes in Electrical Engineering : . s.393-404
  TCP škálovanie okna rozšírenie riadenie zahltenia kódovanie počítačové siete
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 6. The Mathematics of Encryption : An Elementary Introduction
  Cozzens Margaret  Miller Steven J.
  Providence : American Mathematical Society, 2013 . - 332 s
  ISBN 978-0-8218-8321-1
  kódovanie kryptografia
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 7. Kompresia rečových signálov
  Bacigál Tomáš ; E  Kačur Juraj (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 40 s
  Telecommunications coding compression kompresia kódovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65413
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 8. Nízkorýchlostné kódovanie audiosignálov
  Pauer Erik ; E  Turi Nagy Martin (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 50 s 9 príl.
  Telecommunications compression coding kódovanie kompresia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=69501
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 9. Nástroj na import dát do SRBD MySQL pre rôzne druhy kódovania (WEB aplikácia)
  Šusta Martin ; M  Nemlaha Eduard (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2012 . - 55 s
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry JavaScript coding CSS kódovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66138
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Systém kódovania a automatická identifikácia v strojárskej výrobe : Bakalárska práca
  Holková Vladimíra  Matúšová Miriam (Thesis advisor) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2011
  MTF ; . - 48 s., CD-ROM
  coding kódovanie automatická identifikácia skupinová technológia výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66569
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book