Search results

Records found: 16  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus6735^"
 1. Trvalo udržateľná spotreba a výroba ako priorita pre podnikanie / aut. Miroslav Rusko
  Rusko Miroslav ; 065200 
  METES 2018. Motivation - Education - Trust - Environment - Safety 2018. : . S. 189-192
  prostredie životné produkt produkcia spotreba udržateľný rozvoj
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Vytváranie prostredia a transfer environmentálnych technológií / aut. Miroslav Rusko, Monika Mikulová
  Rusko Miroslav ; 065200  Mikulová Monika
  METES 2018. Motivation - Education - Trust - Environment - Safety 2018. : . S. 206-210
  technológia prostredie životné produkt produkcia udržateľný rozvoj
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Udržateľné hospodárenie s čistiarenským kalom na Slovensku
  Galbová Kristína ; 010280  Gregušová Veronika ; 010280 Hrudka Jaroslav ; 010280 Škultétyová Ivona ; 010280
  Czech Journal of Civil Engineering . Vol. 3, iss. 2 (2017), online, s. 46-51
  čistiarenský kal produkcia zhodnocovanie
  http://www.scientificjournals.eu/magazine/2017/CJCE_2017_02.pdf
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 4. Návrh analýzy nakladania s odpadmi z obalov
  Hanzlíková Simona ; V  Škultétyová Ivona (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 25.06.2014 ; 985
  packaging production waste environment environment environment životné prostredie produkcia odpad
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102118
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Zlepšenie procesu výroby okien
  Pišteková Gabriela ; M  Jurovatá Dominika (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; 03.06.2014 ; 965 . - 81s CD
  production optimization simulation pracovná sila produkcia optimalizácia simulácia model
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98598
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Racionalizácia výrobných procesov vo firme
  Hučka Jozef ; M  Baránek Ivan (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; 05.06.2014 ; 187 . - 63s CD
  počítačová podpora návrhu a výroby Computer-Aided Design and Production production produkcia náradie výrobné technológie racionalizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99491
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Význam marketingu pre zabezpečovanie kvality produkcie
  Alrajehi Falah M.F.H. ; J  Hekelová Edita (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Engineering and Quality Management quality marketing produkcia kvalita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76893
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Produkcia jedinečnosti -\\Výrazové prostriedky dizajnu, reklamy a médií\\vlastné jazyku súčasného sochárstva
  Galovič Gáspár Katarína ; A  Lukáč Milan (Thesis advisor) ; A0035
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2012
  dizajn design design production objekt socha médiá reklama produkcia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=45708
  dizertačná práca
  book

  book

 9. Simulačná analýza automatizovanej baliacej linky v obuvníckej firme
  Fleško Vladimír ; E  Králová Zdenka (Thesis advisor) ; E1260
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 71 s CD-ROOM
  robotics production analysis simulation simulácia analýza produkcia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=86469
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 10. Grafické formáty videa
  Repka Michal ; M  Mišútová Mária (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2012 . - 37s CD ROM
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry production produkcia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66245
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book