Search results

 1. Principles of car body digitisation based on geometry extracted from views in 2D drawing documentation / aut. Michal Fabián, Michal Puškár, Melichar Kopas, Jozef Kuľka, Róbert Boslai, Michal Masaryk, Oskár Sloboda, Peter Blistan
  Fabián Michal  Puškár Michal Kopas Melichar Kuľka Jozef Boslai Róbert Gurbaľ Ladislav Masaryk Michal ; 020060 Sloboda Oskár Blistan Peter
  International Journal of Vehicle Design . Vol. 74, no. 1 (2017), s. 62-79
  car-body CAD systémy
  http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=CCC&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=W1pITOMpQ9wrd6W1aEb&page=2&doc=13
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 2. Automation of the selection of the integrated structures, strategies / aut. Peter Pokorný, Andrey Kuznetsov
  Pokorný Peter ; 063600  Kuznetsov Andrey
  Procedia Engineering . Vol. 149. International Conference on Manufacturing Engineering and Materials, ICMEM 2016, 6. - 10. June 2016, Nový Smokovec, Slovakia, (2016), online, s. 380-383
  automated system CAD systémy
  http://ac.els-cdn.com/S1877705816311973/1-s2.0-S1877705816311973-main.pdf?_tid=65a16dd8-4d82-11e6-8e76-00000aacb362&acdnat=1468913493_19113535d22a396fe02e609c9fd1c655
  článok z periodika
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Návrh modelu Peltonovej turbíny a príprava jej výroby v systéme Siemens NX
  Jakubovič Maroš ; J  Králik Marián (Thesis advisor) ; J120
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 19.06.2014 ; Degree program : 885
  simulácia obrábania CAD systémy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103760
  diplomová práca
  book

  book

 4. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Metódy vytvárania 3D modelov pre simulácie v stavebnej akustike
  Jamnický Martin ; V180 
  Fyzikálne faktory prostredia . Roč. 3, č. 1 (2013), s.21-24
  acoustics akustika priestorová CAD systémy 3D model 3D modely
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 6. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 7. Automatizované programovanie CNC obrábacích strojov s využitím systému CATIA V5
  Jakubovič Maroš ; J  Kováčik Norbert (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management CAD systémy CATIA V5
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74198
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 8. Parametrické modelovanie prostredníctvom CAD systémov
  Polčová Mária ; M  Hajdu Štefan (Thesis advisor) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2012 . - 50s CD ROM
  výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems parametrické modelovanie remeňové prevody reťazové prevody parametrizácia CAD systémy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66310
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh konštrukčnej dokumentácie plastového výlisku
  Stano Tomáš ; M  Peterka Jozef (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012 . - 60s CD ROM
  počítačová podpora výrobných technológií Computer-Aided Production Technologies vstrekovacia forma vstrekovanie plastov CAD systémy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66233
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Solid Modelling and CAD Systems : How to Survive a CAD System
  Stroud Ian  Nagy Hildegarde
  London : Springer Verlag, 2011 . - 689 s
  ISBN 978-0-85729-258-2
  obrábanie CAD systémy modelovanie
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  SVF0100
  book

  book