Search results

Records found: 55  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus6827^"
 1. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 2. Analýza možností zlepšenia výroby univerzálne združovaných ložísk
  Mačák Tomáš  Görög Augustín (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013
  MTF ;
  obrábanie a montáž Machining and Assembly finishing grinding mikrogeometria výroba ložísk dokončovanie lapovanie superfinišovanie brúsenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99620
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Príspevok k stanoveniu drsnosti obrobenej plochy pri superfinišovaní
  Lipa Zdenko ; M3000  Baránek Ivan ; M3000 Líška Ján ; M160 Siketová Katarína ; M160
  Manufacturing Engineering. Výrobné inžinierstvo . Roč. 9, č. 1 (2010), s.12-18
  superfinišovanie drsnosť
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 4. Klasifikácia spôsobov superfinišovania
  Varga Emil  Lipa Zdenko (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010
  MTF ;
  výrobné technológie Manufacturing Technologies kinematika tool nástroj superfinišovanie kinematics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47320
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Príspevok k teórii tvorenia povrchu a k problematike kvality povrchu pi hromadnom mikrorezaní = Contribution to theory of surface creation and to issue surface quality by multi microcutting operations : Doktorandská dizertačná práca
  Brodzáková Katarína ; M160  Lipa Zdenko (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010 . - 138 s
  mikrorezanie brúsenie lapovanie superfinišovanie
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Racionalizácia vybraných operácií v INA SKALICA spol.s r.o.
  Forro Roman  Baránek Ivan (Thesis advisor) ; M3000
  STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010
  MTF ;
  superfinišovanie hrubovanie povrch meranie surface measuring
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58641
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Superfinišovanie a jeho vývojové tendencie = Superfinish and it's development trends : Bakalárska práca
  Horváth Tomáš  Baránek Ivan (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009
  MTF ; . - 32 s 1 CD-ROM
  superfinišovanie dokončovacie spôsoby obrábania
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Príspevok k teoretickej problematike superfinišovania. Contribution to theory of superfinishing
  Lipa Zdenko ; M3000  Baránek Ivan ; M3000 Moravčíková Jana ; M3000
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 24 (2008), s.111-117
  superfinišovanie
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 9. Morfologické a tribologické pomery superfinišovania = Morphological and tribological conditions of superfinishing : Diplomová práca
  Zbojanová Jana  Lipa Zdenko (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2008
  MTF ; . - 80 s 1 CD-ROM
  superfinišovanie dokončovacie spôsoby obrábania tribológia
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Vplyv superfinišovacích nástrojov na drsnosť obrobeného povrchu = Influence of superfinish tools at a abrasiveness worked surface : Diplomová práca
  Mičuneková Mária  Rak Jozef (xxx) Bónišová Monika (Consultant) ; M160
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2008
  MTF ; . - 89 s 1 CD-ROM
  superfinišovanie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book