Search results

 1. Mezinárodní finance
  Durčáková Jaroslava 
  2. dopl.vyd.
  Praha : Management Press, 2003 . - 394 s
  ISBN 80-7261-090-2
  trhy finančné trhy kapitálové medzinárodné hospodárske vzťahy
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 2. Opce a futures
  Málek Jiří 
  2. vyd
  Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2003 . - 133 s
  ISBN 80-245-0488-X
  deriváty finančné trhy finančné opcie
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 3. Teorie a praxe obchodování s cennými papíry
  Rejnuš Oldřich 
  1. vyd
  Praha : Computer Press, 2003 . - 257 s
  ISBN 80-7226-571-7
  trhy kapitálové trhy finančné papiere cenné
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  R0001
  book

  book

 4. Medzinárodné financie
  Jankovská Anežka 
  2. dopl. a preprac. vyd.
  Bratislava : Iura Edition, 2003 . - 529 s
  ISBN 80-89047-56-4
  trhy finančné medzinárodné hospodárske vzťahy trhy kapitálové
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  Medzinárodné financie

  book

 5. Finančný trh : Nástroje, transakcie, inštitúcie
  2. preprac. vyd
  Bratislava : Eurounion, 2002 . - 584 s
  ISBN 80-88984-31-9
  trhy finančné
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  MTF1100
  R0001
  book

  book

 6. Finančný trh : Nástroje, transakcie, inštitúcie
  Chovancová Božena 
  Bratislava : Eurounion, 1999 . - 538 s
  ISBN 80-88984-03-3
  trhy finančné
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 7. Finanční trhy / [aut.]Josef Jílek
  Jílek Josef 
  1.vyd.
  Praha : Grada Publishing, 1997 . - 527 s
  ISBN 80-7169-453-3
  trhy finančné financie trhy
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 8. Analýza finančních trhů / [aut.]David Blake; Z angl. Aleš Hrnčíř, Petr Šedý, Pavel Šimůnek
  Blake David  Hrnčíř Aleš (Translator) Šedý Petr (Translator) Šimůnek Pavel (Translator)
  1.vyd.
  Praha : Grada Publishing, 1995 . - 623 s
  ISBN 80-7169-201-8
  trhy finančné analýzy
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 9. Dnes akcionářem, zítra boháčem ! / [aut.]Jiří Pivrnec
  Pivrnec Jiří 
  Praha : Grada, 1993 . - 104 s
  ISBN 80-7169-042-2
  Burzovníctvo akcie papiere cenné trhy finančné
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book