Search results

Records found: 9  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus7251^"
 1. BOZP v malých a stredných podnikoch
  Turňová Zuzana ; M5000  Harangozó Jozef ; M5000 Tureková Ivana ; M5000 Rusko Miroslav ; M5000
  Problemy Profesjologii . Nr. 2 (2012), s.93-100
  bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci podniky malé podniky stredné
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Nové trendy vo finančnom riadení malých a stredných podnikov : Odborná konferencia. Trenčín, 27.10.2009
  Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2009 . - CD-ROM
  finančné riadenie podniky malé podniky stredné
  zborník (príspevkov)
  (1) - článok
  book

  book

 3. Uplatňovanie vedomostnej ekonomiky v malých a stredných priemyselných podnikoch - spolupráca pri inovovaní. Application of knowledge economy in small and middle-size industrial companies - cooperation with innovations
  Mišák Peter ; M190  Fojtíková Alexandra ; M190 Gergelová Eva ; M220
  Inovácie 2008 : . s.139-142
  ekonomika podniky malé podniky stredné
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (2) - článok
  article

  article

 4. Špecifiká strategického manažmentu v malých a stredných podnikoch v podmienkach SR
  Sokolová Miroslava ; M190 
  Marketing a obchod 2006 = Marketing and Trade 2006 : . s.254-258
  strategický manažment podniky malé podniky stredné
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - monografia
  (1) - skriptá
  article

  article

 5. Successful factors of development economy in small and medium sizes enterprises. Faktory úspešnosti ekonomického rozvoja v malých a stredných podnikoch
  Sokolová Miroslava ; M190 
  CO-MAT-TECH 2006. 14. medzinárodná vedecká konerencia (Trnava, 19.-20.10.2006) . s.1172-1180
  strategický manažment podniky malé podniky stredné
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Zefektívnenie logistických procesov podniku
  Cabadaj Ján ; M190 
  MOPP 2006 . s.73-80
  logistika distribučná podniky malé podniky stredné
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - článok
  article

  article

 7. Uplatňovanie proaktívnej logistiky na zvyšovanie efektívnosti podnikateľských procesov. Application of proactive logistics for increaing eficiency of business processes
  Cabadaj Ján ; M190 
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 19 (2005), s.13-18
  logistika proaktívna podniky malé podniky stredné
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 8. Malé a střední podniky: konkurence a aliance v Evropské unii
  Vodáček Leo  Vodáčková Oľga
  1. vyd
  Praha : Management Press, 2004 . - 192 s
  ISBN 80-7261-099-6
  podniky malé podniky stredné manažment podnikový konkurencia
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  MTF4100
  Malé a střední podniky: konkurence a aliance v Evropské unii

  book

 9. Die Innovationsorientierung mitellständischer Unternehmer : Auswirkungen staatlicher Innovationsförderung / [aut.]Thomas Gelshorn, Stefan Michallik, Wolfgang H. Staehle
  Gelshorn Thomas  Michallik Stefan Staehle Wolfgang H
  Stuttgart : C.E.Poeschel Verlag, 1991 . - 310 s
  ISBN 3-7910-0591-X
  podniky stredné činnosť
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.