Search results

 1. Návrh na zefektívnenie procesu pretypovania vulkanizačných lisov pomocou metodiky SMED v podniku ZF Boge Elastmetall Slovakia, a.s., Trnava
  Juroš Ján ; M4000  Drahňovský Juraj (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 03.06.2014 ; Degree program : 189 . - 61s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management lean production casting diagram činnosť štíhla výroba pretypovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103495
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Oceňovanie projektových výkonov a inžinierskych činností
  Ellingerová Helena ; V270 
  Eurostav . Roč.20, č.4 (2014), s. 58-59
  činnosť oceňovanie práca price services
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 3. Činnosť Národného komitétu SR a jeho delegátov v technických výboroch WRA PIARC
  Bezák Bystrík ; V120 
  Cestná konferencia 2014 : . s. 12-17
  činnosť doprava reporting technical commissions technické komisie transport
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 4. Fraktální geometrie : principy a aplikace
  Zelinka Ivan  Včelař František Čandík Marek
  Praha : BEN - technická literatura, 2006 . - 159 s
  ISBN 80-7300-191-8
  fraktálová dimenzia chaos samoorganizujúce sa systémy činnosť organizácia systémová
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0101
  FIIT1000
  Fraktální geometrie

  book

 5. Autorské právo a činnosť knižníc / Vyprac. Ľubica Fordinálová
  Fordinálová Ľubica (drm) 
  Bratislava : SlTK-Centrum VTI SR, 1996 . - 31 s
  Právo autorské knižnice činnosť
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 6. Die Innovationsorientierung mitellständischer Unternehmer : Auswirkungen staatlicher Innovationsförderung / [aut.]Thomas Gelshorn, Stefan Michallik, Wolfgang H. Staehle
  Gelshorn Thomas  Michallik Stefan Staehle Wolfgang H
  Stuttgart : C.E.Poeschel Verlag, 1991 . - 310 s
  ISBN 3-7910-0591-X
  podniky stredné činnosť
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book