Search results

Records found: 11  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus7254^"
 1. Celopodnikové kontinuálne vzdelávanie pracovníkov ako základný predpoklad tvorby optimálnej firemnej kultúry
  Čambál Miloš ; M4000 
  1. vyd
  Trnava : AlumniPress, 2007 . - 74 s
  ISBN 978-80-8096-013-1
  vzdelávanie podnikové vzdelávanie pracovníkov firemná kultúra
  http://sweb.mtf.stuba.sk
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  (1) - monografia
  (2) - dizertačná práca
  (1) - xxx
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0200
  book

  book

 2. Návrh opatrení na zlepšenie stavu posudzovania a hodnotenia efektívnosti vzdelávania zamestnancov v podniku Leoni Slowakia, s.r.o. Nová Dubnica = The sugestion of action for improvement of a state appraisal and an effectiveness of education evaluation in Leoni Slowakia, s.r.o. Nová Dubnica : Bakalárska práca
  Jungová Lýdia  Holkovič Ľubomír (xxx) ; M310
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2007
  MTF ; . - 45 s príl (1 CD-ROM)
  vzdelávanie podnikové
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh procesu tvorby učiacej sa organizácie v Duslo, a.s. Šaľa : Diplomová práca
  Hamarová Eva  Baláž Peter (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 86 s príl., 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment vzdelávanie podnikové vzdelávanie pracovníkov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Systém vzdelávania zamestnancov ako predpoklad optimalizácie firemnej kultúry podniku : Bakalárska práca
  Šramová Petra (xxx) ; M190  Lukáčová Michala
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2005
  MTF ; . - 46 s 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment vzdelávanie podnikové
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Posudzovanie a hodnotenie efektívnosti vzdelávania : Bakalárska práca
  Viteková Alena  Homokyová Mária (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2004
  MTF ; . - 58 s príl., 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment vzdelávanie podnikové
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Celopodnikové vzdelávanie vo vzťahu k tvorbe kultúry organizácie. Company education - a supposition of building optimum company culture
  Čambál Miloš ; M4000 
  Vedecké práce Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave. Research Papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava : . s.23-27
  vzdelávanie podnikové
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  (1) - monografia
  article

  article

 7. Príprava a ďalšie vzdelávanie zamestnancov v SEZ, š. p. Žilina : Diplomová práca
  Košíková Silvia  Holková Andrea (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 1999
  MTF ; . - 65 s abstr. + príl.
  vzdelávanie podnikové manažment personálny manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh metodiky tvorby projektov podnikového vzdelávania : Diplomová práca
  Hundzsová Alica  Sablik Jozef (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 1998
  MTF ; . - 60 s výťah
  vzdelávanie podnikové manažment personálny manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Príprava a ďalšie vzdelávanie pracovníkov vedúce k zvýšeniu kvalifikácie : Záverečná práca
  Heveš Richard  Horňák František (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 1998
  MTF ; . - 45 s abstr. + príl.
  vzdelávanie podnikové manažment priemyselných podnikov
  záverečná bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Využívanie nových foriem v procese celopodnikového vzdelávania
  Holková Andrea ; M4000  Čambál Miloš ; M4000
  Vedecké práce Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave : . s.285-289
  vzdelávanie podnikové
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.