Search results

 1. Database systems : The Complete Book
  Garcia-Molina Hector  Ullman Jeffrey D Widom Jennifer
  1.vyd.
  Upper Saddle River : Pearson Education International, 2009 . - 1203 s
  ISBN 978-0-13-135428-9
  databázové systémy AIS automatizované informačné systémy automatizované riadiace systémy
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 2. Podnikové informační systémy : Podnik v informační společnosti
  Basl Josef  Blažíček Roman
  2. výrazně přepr. a rozšíř. vyd
  Praha : Grada Publishing, 2008 . - 283 s
  ISBN 978-80-247-2279-5
  informačné systémy informačná spoločnosť AIS automatizované informačné systémy
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  MTF1100
  book

  book

 3. Fundamentals of Database systems
  Elmasri Ramez  Navathe Shamkant
  5th Ed.
  Upper Saddle River : Pearson Education International ; Boston : Addison-Wesley, 2007 . - 1123 s
  ISBN 0-321-41506-X
  databázové systémy AIS automatizované informačné systémy automatizované riadiace systémy
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 4. Kybernetika a informatika 2006 : Zborník príspevkov; Medzinárodná konferencia SSKI. Michalovce, Slovak Republic, 28.-30. 6. 2006 / Ed.: Kozák,Š., Rosinová,D.
  Kozák Štefan (Editor) ; E010  Huba Mikuláš (Editor) ; E010
  Bratislava : Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku, 2006 . - CD-Rom
  ISBN 80-227-2431-9
  automatické riadenie ASR automatické riadiace systémy informačné technológie AIS automatizované informačné systémy
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (35) - článok
  book

  book

 5. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI2000
  MTF3110
  book

  book

 6. Kybernetika a informatika 2005 : Zborník príspevkov; Medzinárodná konferencia organizovaná SSKI v splolupráci s STU FEI v Bratislave, Dolný Kubín. 9.- 11. Febr. 2005 / Ed.: Kozák,Š., Rosinová,D.
  Kozák Štefan (Compiler) ; E010  Rosinová Danica (Compiler) ; E010
  (Bratislava) : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2005 . - 352 s
  automatické riadenie ASR automatické riadiace systémy informačné technológie AIS automatizované informačné systémy
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (28) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 7. Znalosti 2005. 4. ročník konference : Sborník příspěvků. VŠB - Technická univerzita, Stará Lesná, 9.- 11. Febr. 2005 / Edit. Popelínský, L.; Krátký, M.
  Popelínský Lubomír (Editor)  Krátký Michal (Editor)
  Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2005 . - 419 s
  ISBN 80-248-0755-6
  znalostné systémy znalostné inžinierstvo vyhľadávanie informácií reprezentácia poznatkov expertné systémy AIS automatizované informačné systémy Robototechnológia programovanie Programovanie: logické Sémantický web a ontológie
  zborník
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT3000
  book

  book

 8. ZNALOSTI : Sborník posterů. / Edit. Popelínský, L.; Krátký, M.
  Popelínský Lubomír (Editor)  Krátký Michal (Editor)
  Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2005 . - 144 s
  znalostné systémy znalostné inžinierstvo vyhľadávanie informácií reprezentácia poznatkov expertné systémy AIS automatizované informačné systémy Robototechnológia programovanie Programovanie: logické Sémantický web a ontológie
  zborník
  journal

  journal

 9. Informatika 2005Zborník prednášok z 8. konferencie s medzinárodnou účasťou. Bratislava, 20.- 21. Jún 2005 : Zborník prednášok z 8. konferencie s medzinárodnou účasťou. Bratislava, Slovak Republic, 20.-21.6.2005
  Plander Ivan (Editor) 
  Bratislava : Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky, 2005 . - 368 s
  ISBN 80-969243-3-8
  informatizácia AIS automatizované informačné systémy informačné technológie
  zborník
  (5) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 10. ICETA 2005. 4th International Conference on Emerging e-learning Technologies and Applications. Košice, 14-15 September 2005
  Košice : Elfa, 2005 . - 492 s
  ISBN 80-8086-016-6
  Telekomunikácie telekomunikačné siete telekomunikačné systémy dištančné vzdelávanie počítačové siete AIS automatizované informačné systémy počítačová podpora vyučovania
  zborník
  (9) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book